Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv                              - Guldborgsund kommune

 
Forsiden
Arkivalier
Støvmiderne
Efterlysning
Arkivnyt
 
 
Intern
Medlemsliste
 


Saxenhus
 

Arkivet, der blev stiftet i 1978 af en række interesserede borgere fra by og omegn, har siden 1986 haft til huse på det gamle sygehus "Saxenhus" med gode lokaleforhold og brandsikker boks til de mange uvurderlige arkivalier og plads til forskning for såvel de mange dygtige medarbejdere som for enhver med interesse for egnens lokalhistorie.
 
Arkivets formål:
at indsamle, registrere og bevare arkivalier af lokalhistorisk værdi.

Brug arkivet: Du kan ringe, skrive eller e-maile til arkivet, men allerbedst er det selv at møde op, så får du den nødvendige vejledning fra en af arkivets mange frivillige medarbejdere.
Medbring evt. en USB-stick til digitale kopier af arkivmateriale, f.eks. fotos

Arkivalier  

Arkivets billedsamling rummer et omfattende billedmateriale.
Der er billeder fra det gamle Sakskøbing, der viser. hvordan byen så ud for 100 år siden. Der er billeder af små og store begivenheder. der fortæller om livet i by og på land i gamle dage.
Endvidere en masse familieportrætter med mere eller mindre kendte personer, men som alligevel på grund af påklædning og omgivelser kan fortælle om livet den gang. De mange billeder er med til at levendegøre historien.

 • Kirkebøger til 1891
 • Kirkebøger efter 1891 på mikrokort
 • Folketællinger 1787-1921 for følgende sogne
  • Sakskøbing købstad
  • Sakskøbing landsogn
  • Våbensted
  • Engestofte
  • Slemminge
  • Fjelde
  • Radsted
  • Majbølle
  • Tårs
  • Vigsnæs
   • En hel del af disse er afskrevet eller ligger på CD
 • Skifte- og fæsteprotokoller for
  • Baroniet Guldborgland
  • Grevskabet Hardenberg-Reventlow
 • Postkortsamling på ca. 600 stk.
 • Billedarkiv på ca. 5.000 stk.
 
 
   

Arkivets skriftlige arkivalier, der eksempelvis omhandler foreningsprotokoller, skifteprotokoller, skudsmålsbøger, fæstekontrakter, skøder, og andre dokumenter er efterhånden meget omfattende, og arkivet modtager stadig værdifuldt materiale fra foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Efter modtagelsen sorteres og registreres materialet og lægges i arkivkasser, og det hele opbevares i arkivets brandsikre boks
Her finder vi også
båndarkivet, der omfatter lydoptagelser indtalt af en række personer, der har kunnet huske tilbage i tiden, og som på den måde er med til at give et interessant billede af byens og omegnens historie.

 

Slægtsforskning er i dag et emne, der optager mange mennesker, og her kan Lokalhistorisk Arkiv hjælpe med oplysning og vejledning. Arkivet har kirkebøger fra samtlige sogne i kommunen på mikrofilm og apparater til fremvisning af disse.
Desuden findes der folketællingslister tilbage fra 1787 og andre arkivalier, som er vigtige kilder i folks søgen efter anerne.
Flere af arkivets medarbejdere er kendt med slægtsforskning, og man vil derfor altid kunne hente kvalificeret hjælp i fornødent omfang.

     
 

Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv 
Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing
Telefon 54 70 56 04
post@saxarkiv.dk
Åbningstid: Torsdage kl. 15-18
- eller efter aftale
Lise Autzen, arkivformand
Ulla Petersen, arkivleder
Niels Nordby Christensen
webmaster@saxarkiv.dk
Copyright © 2008-2019 
All rights reserved