Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv                              - Guldborgsund kommune

 
Forsiden
Arkivalier
Støvmiderne
Efterlysning
Arkivnyt
 
 
Intern
Medlemsliste
 

Sakskøbing Realskole, realklassen juni 1958

Billedet er i digital form givet til Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv af Edvin Larsen april 2013

Send en mail til
webmaster@saxarkiv.dk
hvis du har oplysninger om personerne på billedet.

Husk at skrive i emnefeltet:
Sakskøbing Realskole, realklassen juni 1958

Række I: nr. 1 Teddy Andersen
nr. 2
Henning Jørgensen
nr. 3
Edvin Larsen
nr. 4
Per Holm
nr. 5
John Erland Petersen
nr. 6
Leif Danielsen
nr. 7
Jørn Brandt
nr. 8
Bent Nielsen
Række II: nr. 1 Jette Rasmussen
nr. 2 Ruth Rasmussen
nr. 3
Birthe Lundby
nr. 4
Yrsa Andersen
nr. 5 Birthe Christensen
nr. 6
Birgit Rasmussen
nr. 7
Åse Stang

Kilder: Række I nr. 3 Edvin Larsen, Række II nr. 4 Yrsa Olsen, f. Andersen, Række I nr. 6 Leif Danielsen, Række I nr. 7, Jørn Brandt

 

    Række I      
Række I nr. 1
Teddy Andersen. Moderen drev en købmandsforretning i Vester Kippinge. Faderen mejerist.
Uddannet i en bank.
 
Række I nr. 2
Henning Jørgensen, søn af brugsuddeler Peter Jørgensen, Guldborg Brugs, Guldborgvej 189. Student fra Maribo Gymnasium 1961,  uddannet lærer
 
Række I nr. 3
Edvin Larsen. Faderen var smed i Fjelde. Student fra Maribo Gymnasium 1961. Uddannet lærer i 1966. Halsted-Avnede Centralskole (1966-1975). Viceskoleinspektør (1975-1985).  Skoleinspektør (1985-2002) på Kværndrup Skole, Fyn. Har som pensionist læst til cand.mag. i historie på Syddansk Universitet, Odense
Række I nr. 4
Per Holm, forældrene drev gartneri og blomster-forretningen Flora på Nystedvej
 
Række I nr. 5
John Erland Petersen, hvis far var vognmand
Række I nr. 6
Leif Danielsen. Boede i Torvegade. Faderen drev vin-,tobak-, blad- og tipskiosk i Brogade.
Sideløbende hermed biludlejning.
Uddannet ved Lollandsbanen som trafikassistent, senere lærer og pædagogisk konsulent ved Århus Skolevæsen
       
Række I nr. 7
Jørn Brandt, Tårs ved Sakskøbing. Maskinarbejder, reparatør og produktionschef på aerosols. Pensionist. Bosiddende i Glostrup.
 
Række I nr. 8
Bent Nielsen
       
    Række II      
Række II nr. 1
Jette Rasmussen, Majbølle, hvor faderen var smed. moderen jordemoder. Student fra Maribo Gymnasium 1961, læste til korrespondent
Række II nr. 2
Ruth Rasmussen

Række II nr. 3
Birthe Lundby, datter af skoleinspektør Niels Vagn Lundby, boede på Borgerskolen. Student fra Maribo Gymnasium 1961, Uddannet lærer

Række II nr. 4
Yrsa Andersen, nu Olsen. Faderen var førstelærer ved Kalø Skole, Lars Kristian Andersen 1938 - ca. 1966, og kordegn i Taars Kirke. Uddannet kontorassistent, bl.a. ansat på Saxkjøbing Savværk. Gift med Anders Svenné Olsen fra Rørbæk. Bosat i Næstved, pensionist
 
Række II nr. 5
Birthe Christensen, datter af gårdejer i Tårs
Række II nr. 6
Birgit Rasmussen, hvis far drev Carlsberg depotet
         
Række II nr. 7
Åse Stang, Vålse
         

 

 

Vestergade 21 rummede Sakskøbing Realskole
1954-1965. Arkivfoto

 

Vestergade 21 er i dag indrettet til lejligheder. Foto 14. oktober 2010, Niels Nordby Christensen

 

 
Fjelde Skole 1927
Frem Saks.
1918/19
Gymnastik-hold  1920
Hjelm Skole 1945
Hjelm Skole 1948
Hjelm Skole 1951
Hjelm Skole 1954
Kalø Skole 1903-04
Kalø Skole 1941
Kalø Skole 1952
Kalø Skole 1955
Kalø Skole 1958
Kalø Skole 1959
Nr. Radsted Skole 1925
Nr. Radsted Skole 1932
Majbølle Skole 1941
Majbølle Skole 1954
Majbølle Skole 1936
OrebySkole
1948-49
Rørbæk Skole 1932
Rørbæk Skole 1935
Rørbæk Skole 1938
Rørbæk Skole 1947
Rørbæk Skole 1949
Rørbæk Skole 1950
Rørbæk Skole 1954
Rørbæk Skole 1959
Borger-skolen 1938
Borger-skolen 1950
Borger-skolen 1953
Borger-skolen 1955
Saksk.priv,
Realsk.1947
Saksk.priv,
Realsk.1951
Sakskøbing Realsk.1953
Sakskøbing Realsk.1955
Sakskøbing Realsk.1958
Sakskøbing Realsk.1958
Soesmarke Skole 1912
Soesmarke Skole 1938
Soesmarke Skole 1941
Soesmarke Skole 1946
Soesmarke Skole 1950
Soesmarke Skole 1954
Soesmarke Skole 1957
Taars Skole 1955
Taars Skole 1958
Vigsnæs Skole 1941
Vigsnæs Skole 1947
Medlemsliste

 

 

Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv 
Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing
Telefon 54 70 56 04
post@saxarkiv.dk
Åbningstid: Torsdage kl. 15-18
- eller efter aftale
Lise Autzen, arkivformand
Ulla Petersen, arkivleder
Niels Nordby Christensen
webmaster@saxarkiv.dk
Copyright © 2008-2019 
All rights reserved