Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv                              - Guldborgsund kommune

 
Forsiden
Arkivalier
Støvmiderne
Efterlysning
Arkivnyt
 
 
Intern
Medlemsliste
 

Sakskøbing Realskole 3. mellem 1955

Billedet er i digital form givet til Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv af Edvin Larsen april 2013

Send en mail til
webmaster@saxarkiv.dk
hvis du har oplysninger om personerne på billedet.

Husk at skrive i emnefeltet:
Sakskøbing Realskole 3. mellem 1955

 

Række I: nr. 1 Jens Skaaning
nr. 2 Jørn Brandt
nr. 3 Edvin Larsen
nr. 4
John Erland Petersen
nr. 5 Lars Erik Bornebusch
nr. 6 Arne Roschmann
nr. 7 Leo Lise
Række II: nr. 1 Bent Nielsen
nr. 2 Overlærer Hellesen
nr. 3
Leif Danielsen
nr. 4
Preben Axelsen
nr. 5 Birthe Lundby
nr. 6 Judith Mortensen
nr. 7 Inge Rasmussen
nr. 8
Merete Nielsen
nr. 9
Erik Andersen
nr. 10
Flemming Rasmussen
nr. 11
Per Holm
nr. 12
Teddy Andersen
Række III: nr. 1 Kirsten Hansen
nr. 2 Ruth Rasmussen
nr. 3 Yrsa Andersen
nr. 4
Inge Ruth Hansen
nr. 5 Jette Thaaning Steffensen
nr. 6 Åse Stang
nr. 7 Jette Rasmussen
nr. 8
Anna-Lisa Mogensen
nr. 9
Birgit Rasmussen

Opdateret 23. november 2017

Kilder: Række I nr. 3 Edvin Larsen, Række III nr. 3 Yrsa Andersen, Række II nr. 4 Preben Axelsen, Række II nr. 3 Leif Danielsen, Række I nr. 1 Jens Skaaning, Række I nr. 2 Jørn Brandt, Række I nr. 5 Lars Erik Bornebusch

Opdateret 23. november 2017
    Række I      
Række I nr. 1
Jens Skaaning, gårdejersøn, Slemmingevej12.
1960: student mat-fys, Maribo
1960-66: civilingeniør (M), DTU
1966-68: værnepligtig (polytordning)
1968-2001: Risø
2001-06: Dansk Dekommissionering
2006: pensionist
Bopæl: Lejre
Række I nr. 2
Jørn Brandt, Tårs ved Sakskøbing. Maskinarbejder, reparatør og produktionschef på aerosols. Pensionist. Bosiddende i Glostrup.
Række I nr. 3
Edvin Larsen. Faderen var smed i Fjelde. Student fra Maribo Gymnasium 1961. Uddannet lærer i 1966. Halsted-Avnede Centralskole (1966-1975). Viceskoleinspektør (1975-1985).  Skoleinspektør (1985-2002) på Kværndrup Skole, Fyn. Har som pensionist læst til cand.mag. i historie på Syddansk Universitet, Odense
Række I nr. 4
John Erland Petersen, hvis far var vognmand
Række I nr. 5
Lars Erik Bornebusch, Egevej 8 i Guldborg. søn af Esther og Carl Bornebusch. Faderen var ansat  på Tæppefabrikken i Guldborg.
Uddannet som kommis hos købmand Henriksen, Torvet, Saxkjøbing.
Værnepligtig november 1961 - februar 1963.
Ekspedient hos A M Hirschsprung på Strøget i København, tog Realeksamen på aftenkursus og læste derefter økonomi på Handelshøjskolen.
Kontorchef hos AEG i Glostrup, regnskabschef hos Ingersoll-Rand, Glostrup. Flyttede april 1980 til London som financial controller hos Ingersoll-Rand.
Sidste job i England var som FC hos MSAS/Exel, nu en del af DHL.
Gik på pension i 2001, flyttede i juni 2014 til New Jersey, USA.
Gift i juli 1966 med Christine fra New Jersey. To sønner, 1967 og 1971. 4 grandkids.

Med venlig hilsen
Lars
Række I nr. 6
Arne Roschmann. Moderen drev en købmandsforretning på Maribovej lige over for kirkegården
         
Række I nr. 7
Leo Lise, Slemminge, faderen havde en gård på Engestoftevej 11
 
         
    Række II      
Række II nr. 1
Bent Nielsen
Række II nr. 2
Overlærer Hellesen
Række II nr. 3
Leif Danielsen. Boede i Torvegade. Faderen drev vin-,tobak-, blad- og tipskiosk i Brogade.
Sideløbende hermed biludlejning.
Uddannet ved Lollandsbanen som trafikassistent, senere lærer og pædagogisk konsulent ved Århus Skolevæsen
 
Række II nr. 4
Preben Axelsen, hvis far, Kaj Axelsen, var elektriker på Sakskøbing Elværk, udlært mekaniker, arbejdet i Sverige, Tanzania og Danmark. Pensioneret overlærer fra Næstved Tekniske Skole
 
Række II nr. 5
Birthe Lundby, datter af skoleinspektør Niels Vagn Lundby, boede på Borgerskolen. Student fra Maribo Gymnasium 1961, Uddannet lærer
Række II nr. 6
Judith Mortensen. Faderen vognmand Parmo Mortensen, Guldborg F.
Række II nr. 7
Inge Rasmussen, Skovvej, Sakskøbing
Række II nr. 8
Merete Nielsen, Maribovej, Sakskøbing
Række II nr. 9
Erik Andersen, Guldborg, Faderen var brofoged ved Guldborgbroen
 
Række II nr. 10
Flemming Rasmussen, søn af Rudolf Rasmussen, Juniorsgade
Række II nr. 11
Per Holm, forældrene drev gartneri og blomster-forretningen Flora på Nystedvej. Driver nu en bedemandsforret-ning, der som den eneste i Danmark opererer via nettet
 
Række II nr. 12
Teddy Andersen. Moderen drev en købmandsforretning i Vester Kippinge. Teddy uddannet i en bank
    Række III      
Række III nr. 1
Kirsten Hansen. Faderen var chauffør på vogn nr. 4 hos Qvade i Sakskøbing
Række III nr. 2
Ruth Rasmussen
Række III nr. 3
Yrsa Andersen, nu Olsen. Faderen var førstelærer ved Kalø Skole, Lars Kristian Andersen 1938 - ca. 1966, og kordegn i Taars Kirke. Uddannet kontorassistent, bl.a. ansat på Saxkjøbing Savværk. Gift med Anders Svenné Olsen fra Rørbæk. Bosat i Næstved, pensionist
 
Række III nr. 4
Inge Ruth Hansen. Boede på Skovvej i Sakskøbing
Række III nr. 5
Jette Thaaning Steffensen, Søndervang, faderen boghandler Thaaning Steffensen, uddannet damefrisør
Række III nr. 6
Åse Stang, Vålse
     
Række III nr. 7
Jette Rasmussen, Guldborg, Soesmarke, faderen smed moderen jordemoder. Student fra Maribo Gymnasium 1961, læste til korrespondent
Række III nr. 8
Anna-Lisa Mogensen. Moderen kom fra Finland og boede i Emil Årestrupsgade, Student mat-fys, Maribo 1960
Række III nr. 9
Birgit Rasmussen, hvis far drev Carlsberg depotet
     

Række I nr. 1 Jens Skaaning tilføjer:
Følgende gik også i klassen, men er ikke med på billedet. Referencen er til Sakskøbing Realskole 1953:
Rk. I nr. 2: Henning Jørgensen
Rk. II nr. 4: Aksel Nielsen
Rk. III nr. 1: Else Andersen
Rk. III nr. 7: Bodil? Petersen?, kan være gået ud
Rk. III.¨nr. 9: Dorte Bramsen
Rk. IV nr.2: Kirsten Andersen

 

 
Fjelde Skole 1927
Frem Saks.
1918/19
Gymnastik-hold  1920
Hjelm Skole 1945
Hjelm Skole 1948
Hjelm Skole 1951
Hjelm Skole 1954
Kalø Skole 1903-04
Kalø Skole 1941
Kalø Skole 1952
Kalø Skole 1955
Kalø Skole 1958
Kalø Skole 1959
Nr. Radsted Skole 1925
Nr. Radsted Skole 1932
Majbølle Skole 1936
Majbølle Skole 1941
Majbølle Skole 1954
OrebySkole
1948-49
Rørbæk Skole 1932
Rørbæk Skole 1935
Rørbæk Skole 1938
Rørbæk Skole 1947
Rørbæk Skole 1949
Rørbæk Skole 1950
Rørbæk Skole 1954
Rørbæk Skole 1959
Borger-skolen 1938
Borger-skolen 1950
Borger-skolen 1953
Borger-skolen 1955
Saksk.priv,
Realsk.1947
Saksk.priv,
Realsk.1951
Sakskøbing Realsk.1953
Sakskøbing Realsk.1955
Sakskøbing Realsk.1958
Sakskøbing Realsk.1958
Soesmarke Skole 1912
Soesmarke Skole 1938
Soesmarke Skole 1941
Soesmarke Skole 1946
Soesmarke Skole 1950
Soesmarke Skole 1954
Soesmarke Skole 1957
Taars Skole 1955
Taars Skole 1958
Vigsnæs Skole 1941
Vigsnæs Skole 1947
Medlemsliste

 

 

Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv 
Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing
Telefon 54 70 56 04
post@saxarkiv.dk
Åbningstid: Torsdage kl. 15-18
- eller efter aftale
Lise Autzen, arkivformand
Ulla Petersen, arkivleder
Niels Nordby Christensen
webmaster@saxarkiv.dk
Copyright © 2008-2019 
All rights reserved