Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv                              - Guldborgsund kommune

 
Forsiden
Arkivalier
Støvmiderne
Efterlysning
Arkivnyt
 
 
Intern
Medlemsliste
 

Sakskøbing Realskole 1. mellem 1953

Billedet er i digital form givet til Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv af Preben Axelsen marts 2013

Send en mail til
webmaster@saxarkiv.dk
hvis du har oplysninger om personerne på billedet.

Husk at skrive i emnefeltet:
Sakskøbing Realskole 1. mellem 1953

 

Række I: nr. 1 John Erland Petersen
nr. 2 Henning Jørgensen
nr. 3 Arne Roschmann
nr. 4
Leif Danielsen
Række II: nr. 1 Lars Erik Bornebusch
nr. 2 Preben Axelsen
nr. 3
Leo Lise
nr. 4
Axel Nielsen
nr. 5 Erik Andersen
nr. 6 Jørn Brandt
nr. 7 Edvin Larsen
nr. 8
Jens Skaaning
nr. 9
Flemming Rasmussen
nr. 10
Hellesen, lærer
Række III: nr. 1 Else Andersen
nr. 2 Birgit ?
nr. 3 Åse Stang
nr. 4
Kirsten Hansen
nr. 5 Birgit Rasmussen
nr. 6 Jette Thaaning Steffensen
nr. 7 Bodil ?
nr. 8
Birthe Lundby
nr. 9
Dorthe Bramsen
nr. 10
Judith Mortensen
nr. 11
Inge Rasmussen
nr. 12
Merete Nielsen
Række IV: nr. 1 Jette Rasmussen
nr. 2 Kirsten Andersen
nr. 3
Bent Nielsen
nr. 4
Yrsa Andersen
nr. 5 Per Holm
nr. 6 Inge Ruth Hansen

Opdateret 15. januar 2017

Kilder: Række II nr. 2 Preben Axelsen, Række IV nr. 4 Yrsa Olsen, Række II nr. 7 Edvin Larsen, Række I nr. 4 Leif Danielsen, Række I nr. 1 Jens Skaaning, Række II nr. 6 Jørn Brandt,

Opdateret 15. januar 2017
    Række I      
   
Række I nr. 1
John Erland Petersen, hvis far var vognmand
 
Række I nr. 2
Henning Jørgensen, søn af brugsuddeler Peter Jørgensen, Guldborg Brugs, Guldborgvej 189. Uddannet lærer
 
Række I nr. 3
Arne Roschmann. Moderen drev en købmandsforretning på Maribovej lige over for kirkegården
 
Række I nr. 4
Leif Danielsen, Boede i Torvegade. Faderen drev vin-,tobak-, blad- og tipskiosk i Brogade.
Sideløbende hermed biludlejning.
Uddannet ved Lollandsbanen som trafikassistent, senere lærer og pædagogisk konsulent ved Århus Skolevæsen

 
   
    Række II      
Række II nr. 1
Lars Erik Bornebusch, Egevej 8 i Guldborg. søn af Esther og Carl Bornebusch. Faderen var ansat  på Tæppefabrikken i Guldborg. Lars er bosiddende i England 2012
Række II nr. 2
Preben Axelsen, hvis far, Kaj Axelsen, var elektriker på Sakskøbing Elværk, udlært mekaniker, arbejdet i Sverige, Tanzania og Danmark. Pensioneret overlærer fra Næstved Tekniske Skole
 
Række II nr. 3
Leo Lise, Slemminge, faderen havde en gård på Engestoftevej 11
Række II nr. 4
Axel Nielsen. Faderen var gårdejer i Guldborg
Række II nr. 5
Erik Andersen, Guldborg, tvilling til Række III nr. 2 Else  Andersen, Faderen var brofoged ved Guldborgbroen
Række II nr. 6
Jørn Brandt, Tårs ved Sakskøbing. Maskinarbejder, reparatør og produktionschef på aerosols. Pensionist. Bosiddende i Glostrup.
   
Række II nr. 7
Edvin Larsen. Faderen var smed i Fjelde. Uddannet lærer i 1966. Halsted-Avnede Centralskole (1966-1975). Viceskoleinspektør (1975-1985).  Skoleinspektør (1985-2002) på Kværndrup Skole, Fyn. Har som pensionist læst til cand.mag. i historie på Syddansk Universitet, Odense
 
Række II nr. 8
Jens Skaaning, gårdejersøn, Slemmingevej12.
1960: student mat-fys, Maribo
1960-66: civilingeniør (M), DTU
1966-68: værnepligtig (polytordning)
1968-2001: Risø
2001-06: Dansk Dekommissionering
2006: pensionist
Bopæl: Lejre
Række II nr. 9
Flemming Rasmussen, søn af Rudolf Rasmussen, Juniorsgade
 
Række II nr. 10
Lærer Hellesen, Nystedvej
   
    Række III      
Række III nr. 1
Else Andersen, Guldborg, tvilling til Række
II nr. 5 Lars  Andersen, Faderen var brofoged ved Guldborgbroen
 
Række III nr. 2
Birgit ?  murermesterdatter fra Guldborg F.
 
Række III nr. 3
Åse Stang, Vålse
Række III nr. 4
Kirsten Hansen. Faderen var chauffør på vogn nr. 4 hos Qvade i Sakskøbing
 
Række III nr. 5
Birgit Rasmussen, hvis far drev Carlsberg depotet
Række III nr. 6
Jette Thaaning Steffensen, Søndervang, faderen boghandler Thaaning Steffensen, uddannet damefrisør

 
Række III nr. 7
Bodil ?  var fra Vålse
 
Række III nr. 8
Birthe Lundby, datter af skoleinspektør Niels Vagn Lundby, boede på Borgerskolen

 
Række III nr. 9
Dorthe Bramsen. Faderen var ansat i Landmandsbanken beliggende i Brogade,
 
Række III nr. 10
Judith Mortensen. Faderen vognmand Parmo Mortensen, Guldborg F.
 
Række III nr. 11
Inge Rasmussen, Skovvej, Sakskøbing
 
Række III nr. 12
Merete Nielsen, Maribovej, Sakskøbing
 
    Række IV      
Række IV nr. 1
Jette Rasmussen, Guldborg, Soesmarke, faderen smed moderen jordemoder
Række IV nr. 2
Kirsten Andersen. Faderen fisker i Guldborg F.
 
Række IV nr. 3
Bent Nielsen
Række IV nr. 4
Yrsa Andersen, nu Olsen. Faderen var førstelærer ved Kalø Skole, Lars Kristian Andersen 1938 - ca. 1966, og kordegn i Taars Kirke. Uddannet kontorassistent, bl.a. ansat på Saxkjøbing Savværk. Gift med Anders Svenné Olsen fra Rørbæk. Bosat i Næstved, pensionist
Række IV nr. 5
Per Holm, forældrene drev gartneri og blomster-forretningen Flora på Nystedvej
 
Række IV nr. 6
Inge Ruth Hansen. Boede på Skovvej i Sakskøbing
 

 

 
Fjelde Skole 1927
Frem Saks.
1918/19
Gymnastik-hold  1920
Hjelm Skole 1945
Hjelm Skole 1948
Hjelm Skole 1951
Hjelm Skole 1954
Kalø Skole 1903-04
Kalø Skole 1941
Kalø Skole 1952
Kalø Skole 1955
Kalø Skole 1958
Kalø Skole 1959
Nr. Radsted Skole 1925
Nr. Radsted Skole 1932
Majbølle Skole 1936
Majbølle Skole 1941
Majbølle Skole 1954
OrebySkole
1948-49
Rørbæk Skole 1932
Rørbæk Skole 1935
Rørbæk Skole 1938
Rørbæk Skole 1947
Rørbæk Skole 1949
Rørbæk Skole 1950
Rørbæk Skole 1954
Rørbæk Skole 1959
Borger-skolen 1938
Borger-skolen 1950
Borger-skolen 1953
Borger-skolen 1955
Saksk.priv,
Realsk.1947
Saksk.priv,
Realsk.1951
Sakskøbing Realsk.1953
Sakskøbing Realsk.1955
Sakskøbing Realsk.1958
Sakskøbing Realsk.1958
Soesmarke Skole 1912
Soesmarke Skole 1938
Soesmarke Skole 1941
Soesmarke Skole 1946
Soesmarke Skole 1950
Soesmarke Skole 1954
Soesmarke Skole 1957
Taars Skole 1955
Taars Skole 1958
Vigsnæs Skole 1941
Vigsnæs Skole 1947
Medlemsliste

 

 

Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv 
Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing
Telefon 54 70 56 04
post@saxarkiv.dk
Åbningstid: Torsdage kl. 15-18
- eller efter aftale
Lise Autzen, arkivformand
Ulla Petersen, arkivleder
Niels Nordby Christensen
webmaster@saxarkiv.dk
Copyright © 2008-2019 
All rights reserved