Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv                              - Guldborgsund kommune

 
Forsiden
Arkivalier
Støvmiderne
Efterlysning
Arkivnyt
 
 
Intern
Medlemsliste
 

Sakskøbing Realskole 2. mellem 1958

Billedet er givet til Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv af Lise Autzen januar 2013

Send en mail til
webmaster@saxarkiv.dk
hvis du har oplysninger om personerne på billedet.

Husk at skrive i emnefeltet:
Sakskøbing Realskole 2. mellem 1958

 

Række I: nr. 1 Skoleinspektør Lundby
nr. 2 Søren Stahl,
nr. 3 Steen Peerson
nr. 4
Finn Jensen
nr. 5 Rudi Madsen
nr. 6 Knud Henning Andersen
nr. 7 Torben Ryder
nr. 8
Hans Jørgen Koch
nr. 9
Erik Helmer Hansen
nr. 10
Aksel Falck Hansen
nr. 11
Svend Holm
nr. 12
Knud Henni Henriksen
Række II: nr. 1 Bjarne Rûdiger Kristiansen
nr. 2 Knud Holm Jørgensen
nr. 3
Bodil Svendsen
nr. 4
Birgitte Rasmussen
nr. 5 Jytte Madsen
nr. 6 Jette Jensen
nr. 7 Randi Petterson
nr. 8
Annelis Lorentzen
nr. 9
Manni Broszka
nr. 10
Peter Jensen
nr. 11
Kaj Hansen
Række III: nr. 1 Birgit Petersen
nr. 2 Bodil Jørgensen
nr. 3 Rita Stang
nr. 4
Lone Thaaning Steffensen
nr. 5 Liselotte Lundby
nr. 6 Bodil Lyhne Nielsen
nr. 7 Annelise Nielsen
nr. 8
Ruddy Larsen
nr. 9
Lise Henriksen

Kilder: Række III nr. 9 Lise Henriksen, g. Autzen, Række III nr. 2 Bodil Dalmeijer, Række I nr. 9 Erik Helmer Hansen, Række II nr. 11 Kaj Hansen (nu Kaj Ingemann Waldorff) samt Marianne Søgaard (Mikkelsen)

Opdateret 15. januar 2017
    Række I      
Række I nr. 1
Skoleinspektør Niels Vagn Lundby
 
Række I nr. 2
Søren Stahl, Rønnebærvej, faderen farmaceut på Sakskøbing Apotek, var med i en af de første skolepatruljer i Sakskøbing, sugerørsfabrikant i Sakskøbing og i Oreby gamle skole. Flyttede til Nordjylland
 
Række I nr. 3
Steen Peerson
, Emil Årestrupsgade 57, fader stationsleder i Falck. Trælastmand
 
Række I nr. 4
Finn Jensen
Række I nr. 5
Rudi Madsen
, Parkvej, far forretningsfører i fortsættelses-sygekassen. Uddannet i Sakskøbing Kommune
Række I nr. 6
Knud Henning Andersen - søn fra Sakskøbing Mejeri
Række I nr. 7
Torben Ryder, Vestervang, forældrene drev dametøjsforret-ningen Ryder på Torvet. Uddannet ingeniør og ansat som stadsingeniør i Rødby
 
Række I nr. 8
Hans Jørgen Koch, Lindevej, søn af glarmester Koch, universetetsuddan-net zoolog
Række I nr. 9
Erik Helmer Hansen, Torvet. Uddannet som økonom. Arbejdet primært i fødevareindustrien og EU. Nu bosat på Fyn
Række I nr. 10
Aksel Falck Hansen
Række I nr. 11
Svend Holm, forældrene drev gartneri og blomsterforretningen Flora på Nystedvej
Række I nr. 12
Knud Henni Henriksen, Lindevej, moderen arbejdede på sygehuset. bankuddannet
    Række II      
Række II nr. 1
Bjarne Rûdiger Kristiansen, Vestervang, søn af skibsmægler Erik Kristiansen, uddannet arkitekt
Række II nr. 2
Knud Holm Jørgensen
, søn af lærer Jørgensen, Sakskøbing Borger- og Realskole
Række II nr. 3
Bodil Svendsen
Række II nr. 4
Birgitte Rasmussen, Lindevej 36, faderen postbud, Uddannet på Sakskøbing Rådhus. Nu enke efter stadsingeniør Laurentius og ansat i Guldborgsund Kommune
 
Række II nr. 5
Jytte Madsen
, Maribovej, nu Jytte Hansen, faderen vognmand Helmand Madsen

 

Række II nr. 6
Jette Jensen
, Akacievej. uddannet i Landmandsbanken og fortsatte i Danske Bank hele sit arbejdsliv 
 
Række II nr. 7
Randi Petterson
Række II nr. 8
Annelis Lorentzen
, nu Annelis Jensen, Maribovej
 
Række II nr. 9
Manni Broszka
, Birkevej, faderen havnearbejder, uddannet på revisionskontor, giftede sig med naboens søn, Benny Roos, og flyttede til Sverige
 
Række II nr. 10
Peter Jensen
, Akacievej. Hans far ansat hos Qvade
Række II nr. 11
Kaj Hansen
, Rønnebærvej, faderen toldassistent, dyrkede stangspring i atletikklubben,  bydreng hos boghandler Christiansen, uddannet pilot.
Febr. 2014:
Mig selv for 56 år siden. Hansen skiftet ud med min kones efternavn: Waldorff.
Har været bosat i Marokko, Tyskland og nu i Frankrig. Pensioneret luftkaptajn.
Kaj Ingemann Waldorff
 
 
    Række III      
Række III nr. 1
Birgit Petersen nu Bigit Asklund, Datter af Snedkermester Ejgil Petersen og Emmy Petersen, Søndergade 18
 
Række III nr. 2
Bodil Jørgensen nu Bodil Dalmeijer. Datter at købmand Th. Jørgensen og Gudrun Jørgensen, Søndergade 17
Række III nr. 3
Rita Stang
, Vålse
 
Række III nr. 4
Lone Thaaning Steffensen
, Søndervang, datter af boghandler Thaaning Steffensen, uddannet lærer, nu Thaaning Pedersen, bor i Holeby
 
Række III nr. 5
Liselotte Lundby, nu Liselotte Stage, datter af skoleinspektør Niels Vagn Lundby, boede på Borgerskolen
 
Række III nr. 6
Bodil Lyhne Nielsen
, Vestergade, nu Bodil Hansen, datter af herreekviperings-handler Jens Lyhne Nielsen
     
Række III nr. 7
Annelise Nielsen
, Juniorsgade 1, nu Annelise Wichmann, datter af slagtermester Richard Nielsen
Række III nr. 8
Ruddy Larsen
 
Række III nr. 9
Lise Henriksen, Emil Årestrupsgade, far skræddermester Kaj Henriksen. Uddannet boghandler hos Carl Christiansen. Nu Lise Autzen
 
     

 

 
Fjelde Skole 1927
Frem Saks.
1918/19
Gymnastik-hold  1920
Hjelm Skole 1945
Hjelm Skole 1948
Hjelm Skole 1951
Hjelm Skole 1954
Kalø Skole 1903-04
Kalø Skole 1941
Kalø Skole 1952
Kalø Skole 1955
Kalø Skole 1958
Kalø Skole 1959
Nr. Radsted Skole 1925
Nr. Radsted Skole 1932
Majbølle Skole 1936
Majbølle Skole 1941
Majbølle Skole 1954
OrebySkole
1948-49
Rørbæk Skole 1932
Rørbæk Skole 1935
Rørbæk Skole 1938
Rørbæk Skole 1947
Rørbæk Skole 1949
Rørbæk Skole 1950
Rørbæk Skole 1954
Rørbæk Skole 1959
Borger-skolen 1938
Borger-skolen 1950
Borger-skolen 1953
Borger-skolen 1955
Saksk.priv,
Realsk.1947
Saksk.priv,
Realsk.1951
Sakskøbing Realsk.1953
Sakskøbing Realsk.1955
Sakskøbing Realsk.1958
Sakskøbing Realsk.1958
Soesmarke Skole 1912
Soesmarke Skole 1938
Soesmarke Skole 1941
Soesmarke Skole 1946
Soesmarke Skole 1950
Soesmarke Skole 1954
Soesmarke Skole 1957
Taars Skole 1955
Taars Skole 1958
Vigsnæs Skole 1941
Vigsnæs Skole 1947
Medlemsliste

 

 

Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv 
Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing
Telefon 54 70 56 04
post@saxarkiv.dk
Åbningstid: Torsdage kl. 15-18
- eller efter aftale
Lise Autzen, arkivformand
Ulla Petersen, arkivleder
Niels Nordby Christensen
webmaster@saxarkiv.dk
Copyright © 2008-2019 
All rights reserved