Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv                              - Guldborgsund kommune

 
Forsiden
Arkivalier
Støvmiderne
Efterlysning
Arkivnyt
 
 
Intern
Medlemsliste
 

Sakskøbing Borgerskole 4. b 1955

Billedet er givet til Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv af Lise Autzen januar 2013. B3238

Send en mail til
webmaster@saxarkiv.dk
hvis du har oplysninger om personerne på billedet.

Husk at skrive i emnefeltet:
Sakskøbing Borgerskole 4. b 1955

 

Række I: nr. 1 Finn Hansen
nr. 2 Ernst Rasmussen
nr. 3 Bjarne Rûdiger Kristiansen
nr. 4
Kaj Hansen
nr. 5 Knud Henni Henriksen
nr. 6 Aksel Falk Hansen
nr. 7 Mogens Jack Knudsen
Række II: nr. 1 Mogens Knudsen
nr. 2 Søren Stahl
nr. 3
Torben Ryder
nr. 4
Kirsten Carlsson
nr. 5 Birthe Hougaard
nr. 6 Preben Bonde
nr. 7 Benny Jensen
nr. 8
Poul Erik Rasmussen
nr. 9
Overlærer Nielsen
Række III: nr. 1 Gitte Piszczek
nr. 2 Birgit Hansen
nr. 3 Birgitte Rasmussen
nr. 4
Lone Thaaning Steffensen
nr. 5 Lis Christensen
nr. 6 Vinnie Hansen
nr. 7 Jette Jensen
nr. 8
Birgit Jensen
nr. 9
Lise Henriksen

Opdateret 15. januar 2017

 

Sakskøbing Borgerskole 1847-1965 med til- og ombygning 1912

 

Opdateret 15. januar 2017
    Række I      
Række I nr. 1
Finn Hansen, Vestervang,, faderen arbejdede hos Qvade, uddannet i Brugsen i Hunseby
 
Række I nr. 2
Ernst Rasmussen, Skovvej
Række I nr. 3
Bjarne Rûdiger Kristiansen, Vestervang, søn af skibsmægler Erik Kristiansen, uddannet arkitekt
 
Række I nr. 4
Kaj Hansen, Rønnebærvej, faderen toldassistent, dyrkede stangspring i atletikklubben,  bydreng hos boghandler Christiansen, uddannet pilot, nu bosiddende i Tyskland
 
Række I nr. 5
Knud Henni Henriksen, Lindevej, moderen arbejdede på sygehuset. bankuddannet
 
Række I nr. 6
Aksel Falk Hansen, Nystedvej, faderen medindehaver af købmandsfirmaet Falk Hansen, uddannet revisor
         
Række I nr. 7
Mogens Jack Knudsen, Vestergade, faderen drev Festcentralen, overtog faderens bogtrykkeri på Nykøbingvej
 
         
    Række II      
Række II nr. 1
Mogens Knudsen, Brogade, forældrene drev Hotel du Nord, uddannet i Landmandsbanken
, arbejder i dag som healer
Række II nr. 2
Søren Stahl, Rønnebærvej, faderen farmaceut på Sakskøbing Apotek
, var med i en af de første skolepatruljer i Sakskøbing, sugerørsfabrikant i Sakskøbing og i Oreby gamle skole. Flyttede til Nordjylland
 
Række II nr. 3
Torben Ryder, Vestervang, forældrene drev dametøjsforret-ningen Ryder på Torvet. Uddannet ingeniør og ansat som stadsingeniør i Rødby
 
Række II nr. 4
Kirsten Carlsson, Kastanievej, ansat på Kildebo
Række II nr. 5
Birthe Hougaard, Vestervang, faderen drev Sakskøbing Savværk
Række II nr. 6
Preben Bonde, Lillemark
     
Række II nr. 7
Benny Jensen
Række II nr. 8
Poul Erik Rasmussen, Elvej, faderen arbejdsmand, moderen ansat i Irma

 
Række II nr. 9
Overlærer Nielsen, Nystedvej, senere viceskoleinspektør på Sakskøbing Skole
 
     
    Række III      
Række III nr. 1
Gitte Piszczek, Rønnbærvej, datter af vognmand Valdemar Piszczek
 
Række III nr. 2
Birgit Hansen, Birkevej, datter af chauffør hos Roland Piszczek Gunner Hansen og Othilde, kusine til Række III nr. 6 Vinnie Hansen, uddannet plejeassistent og ansat på Saxenhøj
 
Række III nr. 3
Birgitte Rasmussen,
Lindevej 36, faderen postbud, Uddannet på Sakskøbing Rådhus. Nu enke efter stadsingeniør Laurentius og ansat i Guldborgsund Kommune

 
Række III nr. 4
Lone Thaaning Steffensen, Søndervang, datter af boghandler Thaaning Steffensen, uddannet lærer, nu Thaaning Pedersen bor i Holeby
 
Række III nr. 5
Lis Christensen, Akacievej
 
Række III nr. 6
Vinnie Hansen, Juniorsgade, datter af blikkenslager Tage Hansen, kusine til Række
III nr. 2 Birgit Hansen, gift med politibetjent HP Jensens søn
     
Række III nr. 7
Jette Jensen, Akacievej. uddannet i Landmandsbanken og fortsatte i Danske Bank hele sit arbejdsliv

 
Række III nr. 8
Birgit Jensen, Akacievej
 
Række III nr. 9
Lise Henriksen, Emil Årestrupsgade, far Skræddermester Kaj Henriksen. Uddannet boghandler hos Carl Christiansen. Nu Lise Autzen

 
     

 

 
Fjelde Skole 1927
Frem Saks.
1918/19
Gymnastik-hold  1920
Hjelm Skole 1945
Hjelm Skole 1948
Hjelm Skole 1951
Hjelm Skole 1954
Kalø Skole 1903-04
Kalø Skole 1941
Kalø Skole 1952
Kalø Skole 1955
Kalø Skole 1958
Kalø Skole 1959
Nr. Radsted Skole 1925
Nr. Radsted Skole 1932
Majbølle Skole 1936
Majbølle Skole 1941
Majbølle Skole 1954
OrebySkole
1948-49
Rørbæk Skole 1932
Rørbæk Skole 1935
Rørbæk Skole 1938
Rørbæk Skole 1947
Rørbæk Skole 1949
Rørbæk Skole 1950
Rørbæk Skole 1954
Rørbæk Skole 1959
Borger-skolen 1938
Borger-skolen 1950
Borger-skolen 1953
Borger-skolen 1955
Saksk.priv,
Realsk.1947
Saksk.priv,
Realsk.1951
Sakskøbing Realsk.1953
Sakskøbing Realsk.1955
Sakskøbing Realsk.1958
Sakskøbing Realsk.1958
Soesmarke Skole 1912
Soesmarke Skole 1938
Soesmarke Skole 1941
Soesmarke Skole 1946
Soesmarke Skole 1950
Soesmarke Skole 1954
Soesmarke Skole 1957
Taars Skole 1955
Taars Skole 1958
Vigsnæs Skole 1941
Vigsnæs Skole 1947
Medlemsliste

 

 

Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv 
Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing
Telefon 54 70 56 04
post@saxarkiv.dk
Åbningstid: Torsdage kl. 15-18
- eller efter aftale
Lise Autzen, arkivformand
Ulla Petersen, arkivleder
Niels Nordby Christensen
webmaster@saxarkiv.dk
Copyright © 2008-2019 
All rights reserved