Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv                              - Guldborgsund kommune

 
Forsiden
Arkivalier
Støvmiderne
Efterlysning
Arkivnyt
 
 
Intern
Medlemsliste
 

Panoramabillede Rørbæk Skole ca. 1939

Panoramabilledet er opdelt i 4 udsnit. Klik på det udsnit, du vil se!

Rørbæk Skole 1938, udsnit a

Klik på det udsnit, du vil se!

Billedet er udlånt til Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv af Birgit Lander september 2011

Send en mail til
webmaster@saxarkiv.dk
hvis du har oplysninger om personerne på billedet.

Husk at skrive i emnefeltet:
Rørbæk Skole 1938, udsnit a

 

Række I: nr. 1 Frits Eggert Jørgensen
 
Række II: nr. 1 Engelsted Hess, lærer
nr. 2 Osvald Andersen, lærer
nr. 3
Ole Holme Hansen
nr. 4
Leif Vendelbo Petersen
nr. 5 Tommy ?
nr. 6 Knud Dahl Eriksen
nr. 7 Knud Christensen
nr. 8
Edmund Christensen
nr. 9
Benny Frederiksen
nr. 10
Benny Suhr
nr. 11
Preben Hansen
nr. 12
Birgit Rasmussen
Række III: nr. 1 Inger Hansen
nr. 2 Else Petersen
nr. 3
nr. 4
Karina Rasmussen
nr. 5 Aase Rasmussen
nr. 6 Irene Petersen
nr. 7 Grethe Rasmussen
nr. 8
nr. 9
Lis Andersen
nr. 10
nr. 11
Række IV: nr. 1
nr. 2 Samuel Hilmar Ejlersen, overlærer
nr. 3

nr. 4

nr. 5 Kaj Jørgensen
nr. 6 Holger Høilund Skafte
nr. 7
nr. 8
Bent Boisen
nr. 9
Carl ?
nr. 10
nr. 11
nr. 12
Leo Albers

Opdateret 09. januar 2019

Kilder: Række IV nr. 8 Bent Boisen, Række IV nr. 6 Holger Høilund Skafte, Hanne Frechsen, Søren Holme Hansen, Bodil Thode, Lis Suhr Hochreuter

 


Rørbæk Skole, postkort fra 1920'erne

 

Opdateret 09. januar 2019
    Række I      
         
          Række I nr. 1
Frits Eggert Jørgensen, Orebyvej, faderen tømrer. I lære som elektriker og blev senere installatør
 
    Række II      
Række II nr. 1
Engelsted Hess, lærer
 
Række II nr. 2
Osvald Andersen, lærer
Række II nr. 3
Ole Holme Hansen, Orebyvej, fraderen agronom og landbrugskonsu-lent, i tømrerlære og senere selvstændig
 
Række II nr. 4
Leif Vendelbo Petersen, Guldborgvej
Række II nr. 5
Tommy ?
boede ved Ødegård, hvor hans far var fodermester
Række II nr. 6
Knud Dahl Eriksen, Nykøbingvej. Hans far havde et bageri
Række II nr. 7
Knud Christensen
Orebyvej
 
Række II nr. 8
Edmund Christensen, Guldborgvej, faderen lillebilvognmand og blev kaldt Adler-Christensen efter bilmærket. Uddannet navigatør i handelsflåden
 
Række II nr. 9
Benny Frederiksen
Reersø
 
Række II nr. 10
Benny Suhr
Række II nr. 11
Preben Hansen, boede sammen med sin mor og bedstemor
Række II nr. 12
Birgit Rasmussen, Nykøbingvej, boede hos sin bedstemor
    Række III      
Række III nr. 1
Inger Hansen, Orebyvej

 
Række III nr. 2
Else Petersen, boede i et hvidt hus på havnen, hendes far var skibsfører Petersen på "Havkatten", der bugserede roer i pramme fra Fejø, Femø og Askø til Sakskøbing Sukkerfabtik

 
Række III nr. 3
 
Række III nr. 4
Karina Rasmussen, Guldborgvej Gift med Povl Jensen. Nykøbingvej ell. Orebyvej

 
Række III nr. 5
Aase Rasmussen, boede i en stor gul villa nr. 48 på Nykøbingvej
Række III nr. 6
Irene Petersen, boede Nykøbingvej 46 på 1. sal i bedsteforældrenes hus. Hendes far arbejdede på bådværftet på havnen, moderen hjemmegående.
Lillebror Anders, lillesøster Bomba

 
 
Række III nr. 7
Grethe Rasmussen,
Møllevej, datter af maskinassistent på Sakskøbing Sukkerfabrik, mor hjemmegående, lillebroder Erik. Assistent på Nykøbing F. Station, gift med Jørgen, søn af direktøren på benmelsfabrikken Trio og flyttede til Horsens, ansat på byens toldkammer
 
Række III nr. 8
 
Række III nr. 9
Lis Andersen, Orebyvej, faderen malermester
Række III nr. 10
 
Række III nr. 11
 

 
    Række IV      
Række IV nr. 1
 
Række IV nr. 2
Samuel Hilmar Ejlersen, overlærer
 
Række IV nr. 3
 
Række IV nr. 4
 
Række IV nr. 5
Kaj Jørgensen,  Saxes Allé, faderen var murermester, moder hjemmegående. Storesøster Tove blev gift med tryllekunstner Leo Top Nielsen og boede ved siden af Sakskøbing Bio.
 
Række IV nr. 6
Holger Høilund Skafte, Nykøbingvej 42, søn af overtjener Otto Skafte, i lære hos købmand Aksel Andersen, Søndergade. Ansat på Jaka, Brabrand i 39 år. Fratrådte som personalechef til pension i 1989.
Fritid sommerhus på Helgenæs.
 
Række IV nr. 7

 
Række IV nr. 8
Bent Boisen, bror til udsnit b Række
II nr. 5 Arno Boisen. Deres far, udsnit d Række II nr. 13 M.C. Boisen, var lærer på skolen. Boede på skolen fra 1939-46. Uddannet i hospitalsadmini-stration, udsendt med hospitalsskibet Jutlandia 1951-53 under Koreakrigen. Senere skolemand og præst forskellige steder i verden
Række IV nr. 9
Carl ?, Nykøbingvej
Række IV nr. 10
 
Række IV nr. 11
Leif Mortensen, bror til udsnit b Række
I nr. 6 Frede Mortensen, søn af Martin Mortensen, moder Henriette Mortensen, hjemmegående, Nykøbingvej
Række IV nr. 12
Leo Albers, Orebyvej
 

 

   
Fjelde Skole 1927
Frem Saks.
1918/19
Gymnastik-hold  1920
Hjelm Skole 1945
Hjelm Skole 1948
Hjelm Skole 1951
Hjelm Skole 1954
Kalø Skole 1903-04
Kalø Skole 1941
Kalø Skole 1952
Kalø Skole 1955
Kalø Skole 1958
Kalø Skole 1959
Nr. Radsted Skole 1925
Nr. Radsted Skole 1932
Majbølle Skole 1936
Majbølle Skole 1941
Majbølle Skole 1954
OrebySkole
1948-49
Rørbæk Skole 1932
Rørbæk Skole 1935
Rørbæk Skole 1938
Rørbæk Skole 1947
Rørbæk Skole 1949
Rørbæk Skole 1950
Rørbæk Skole 1954
Rørbæk Skole 1959
Borger-skolen 1938
Borger-skolen 1950
Borger-skolen 1953
Borger-skolen 1955
Saksk.priv,
Realsk.1947
Saksk.priv,
Realsk.1951
Sakskøbing Realsk.1953
Sakskøbing Realsk.1955
Sakskøbing Realsk.1958
Sakskøbing Realsk.1958
Soesmarke Skole 1912
Soesmarke Skole 1938
Soesmarke Skole 1941
Soesmarke Skole 1946
Soesmarke Skole 1950
Soesmarke Skole 1954
Soesmarke Skole 1957
Taars Skole 1955
Taars Skole 1958
Vigsnæs Skole 1941
Vigsnæs Skole 1947
Medlemsliste

 

 

Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv 
Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing
Telefon 54 70 56 04
post@saxarkiv.dk
Åbningstid: Torsdage kl. 15-18
- eller efter aftale
Lise Autzen, arkivformand
Ulla Petersen, arkivleder
Niels Nordby Christensen
webmaster@saxarkiv.dk
Copyright © 2008-2019 
All rights reserved