Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv                              - Guldborgsund kommune

 
Forsiden
Arkivalier
Støvmiderne
Efterlysning
Arkivnyt
 
 
Intern
Medlemsliste
 

Soesmarke Skole 1950

Billedet er i digital form givet til Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv af Bent Tambour juli 2011
Opdateret 28. december 2016

Send en mail til
webmaster@saxarkiv.dk
hvis du har oplysninger om personerne på billedet.

Husk at skrive i emnefeltet:
Soesmarke Skole 1950

Række I: nr. 1 Jørgen Studsgård Larsen
nr. 2
nr. 3 Villy Pedersen
nr. 4
Erling? Mossin?
nr. 5 Kent Nielsen
nr. 6 Børge Munk
nr. 7
Kurt Hansen
nr. 8
Jørgen Ib Johansen
nr. 9
Anni Mikkelsen
nr. 10
John Petersen
nr. 11
Helen Hansen
nr. 12
Charly Schier Pedersen
nr. 13 Kirsten Jensen
nr. 14 Grethe Hildebrandt Nilsen
nr. 15 Henny Eliasen
nr. 16
Anne Soffy Bornebusch
nr. 17 Tove Hansen
nr. 18
Toni Jørgensen
Række II: nr. 1 Jørgen Dan Petersen
nr. 2 Metha Markussen, lærerinde
nr. 3
Jens Otto Nielsen
nr. 4
Arne Jørgensen
nr. 5 Villy Studsgård Larsen
nr. 6 Preben Otto
nr. 7 Leo Hansen
nr. 8
Preben Nielsen
nr. 9
Finn Pedersen
nr. 10
Ib Mikkelsen
nr. 11
Inger Christensen
nr. 12
Eva Otto Nielsen
nr. 13
Ulla Petersen
nr. 14
Nina Kubel
nr. 15
Solveig Pedersen
nr. 16
Ruth Christensen
nr. 17
Birte Jensen
nr. 18
Gertrud Tambour
nr. 19
Mette Schmidt
nr. 20
Frode Hansen, førstelærer
Række III: nr. 1 Helle Vibeke Larsen
nr. 2 Tove Nielsen
nr. 3 Solvej Mikkelsen
nr. 4
Lissie Jensen
nr. 5 Lykke Larsen
nr. 6 Anny Larsen
nr. 7 Bodil Nielsen
nr. 8
nr. 9
nr. 10
Vibeke Otto Nielsen
nr. 11
Annemarie Børsen Pedersen
nr. 12
Bodil Nielsen
nr. 13
Merete Hansen
nr. 14

nr. 15
Sonja Christensen
nr. 16

nr. 17
Række IV: nr. 1 Felix Larsen
nr. 2
nr. 3
Henning Jørgensen
nr. 4
Keld Nielsen
nr. 5 Svend Åge Jensen
nr. 6 Arne Larsen
nr. 7 Lynge Jensen
nr. 8
Poul Erik Christensen
nr. 9
nr. 10
Ole Johansen
nr. 11
Per Johansen
nr. 12
Søren Eske Jensen
nr. 13 Lars Erik Bornebusch
nr. 14
Keld Jensen
nr. 15
Carl Petersen

Kilder: Række II nr. 18 Gertrud Tambour, Række IV nr. 4 Keld Nielsen, Række IV nr. 1 Felix Larsen, Række III nr. 11 Annemarie Børsen Pedersen. Række II nr. 19 Mette Lander, f. Schmidt, Række III nr. 15 Sonja Johansen, f. Christensen, Række II nr. 16 Ruth Buhl, f. Christensen, Række I nr. 11 Helen Bay Christensen, f. Hansen, Række I nr. 1 Jørgen Studsgård Larsen samt Bent Tambour, Torben Gammel Petersen, Pia Bornebusch, Lone Hemmingsen f. Larsen, Dorte Andersen, Peter Otto og Eva Otto
 


Soesmarke Skole opført 1917. Postkort fra 1920'erne
 

Opdateret 28. december 2016
    Række I      
Række I nr. 1
Jørgen Studsgård Larsen, bror til Række II nr. 5
Villy Studsgård Larsen, blev chauffør hos vognmand Hans Larsen i Nr. Vedby
Række I nr. 2

 
Række I nr. 3
Villy Pedersen. Faderen, Julius Pedersen, var elektriker hos installatør Bahne, Guldborgvej 270. Familien boede til leje i købmandsgårdens tidligere krostue, Guldborgvej 237. Moderen, Jenny Pedersen, havde 5-6 børn.
 
Række I nr. 4
Erling? Mossin?
Række I nr. 5
Kent Nielsen, boede på Nyvej, uddannet mejerist, arbejdede bl.a. på atomforsøgs-stationen Risø
Række I nr. 6
Børge Munk, boede Nyvej, faderen Thorkild Munk var formand for arbejdsmændene på Guldborg Savværk
 
Række I nr. 7
Kurt Hansen, søn af Dagny Hansen, som var husbestyrerinde forskellige steder.  De boede oven på "Skandinavien". Han arbejdede bl.a. på finerfabrikken i Orehoved
 
Række I nr. 8
Jørgen Ib Johansen, bror til tvillingerne Række IV nr. 11 Per Johansen og  Række IV nr. 10 Ole Johansen, søn af hotelejer Knud Johansen,  Prins Valdemar. Uddannet i militærets radartjeneste, gift med Række II nr. 14 Nina Kubel, gjorde tjeneste i Ålborg.
 
Række I nr. 9
Anni Mikkelsen, søster til Række II nr. 10 Ib Mikkelsen, og Række III nr. 3 Solvej Mikkelsen Spurvestræde 27, datter af skovarbejder Christian Mikkelsen og Marie, kogekone, som havde 7 børn
 
Række I nr. 10
John Petersen, boede Strandvej 10, faderen Aage Viktor Petersen var tækkemand. Optrådte som sanger i "Gøglervognen" med musikdirektør Egon Madsen. Tog sammen med Række I nr. 7
Kurt Hansen ud at sejle.
 
Række I nr. 11
Helen Hansen, Spurvestræde, søster til Række I nr. 17 Tove Hansen, datter af Hans Peter Hansen og Agnete. Gift og bor i København
Række I nr. 12
Charly Schier Pedersen, bror til Række II nr. 15 Solveig Pedersen, søn af den lille skomager i Soesmarke, Marius Pedersen, sko-Marius.
Række I nr. 13
Kirsten Jensen, søster til Række
IV nr. 12 Søren Eske Jensen, boede Skovvej 19 (nu Bøgevej), som faderen, vognmand Thorvald Jensen, byggede i 1940. Til ejendommen hørte en frugtplantage, hvor de almennyttige boliger nu ligger.
Kirsten boede i Nykøbing, død 1997.
 
Række I nr. 14
Grethe Hildebrandt Nilsen, datter af Anna og Frode Hildebrandt Nielsen. Familien boede i kommunehuset (nedrevet i 1990'erne) i Soesmarke ved siden af gadekæret. Farmoderen var svensk, deraf navnet
Række I nr. 15
Henny Eliasen, boede Nyvej 11, plejebarn hos Otto Hemmingsen og Lilli Hansen, hvis søsterdatter hun var. Uddannet læge og ansat på Statshospitalet Oringe
Række I nr. 16
Anne Soffy Bornebusch, søster til Række IV nr. 13 Lars Erik Bornebusch, datter af Esther og Carl Bornebusch, som byggede Egevej nr. 8. Carl sad på kontoret på tæppefabrikken.
Anne døde i 1980'erne
Række I nr. 17
Tove Hansen, søster til Række
I nr. 11 Helen Hansen, Spurvestræde, datter af Hans Peter Hansen og Agnete. Spurvestræde, Soesmarke
Række I nr. 18
Toni Jørgensen, søster til Række
II nr. 4 Arne Jørgensen, boede på Vigsnæsvej hvor forældrene havde et jordstykke med gartneri
    Række II      
Række II nr. 1
Jørgen Dan Petersen, bror til Række
IV nr. 15
Carl Petersen, boede Nyvej 10 "Ydun", søn af Carlo Petersen, kaldet ægmanden, fordi han opkøbte æg på gårdene. Jørgen stak til søs og blev maskinmester. Senere ansat som sådan på Masnedøværket
 
Række II nr. 2
Metha Markussen, lærerinde
Række II nr. 3
Jens Otto Nielsen, bror til Række II nr. 12 Eva Otto Nielsen og Række III nr. 10
Vibeke Otto Nielsen, søn af plantageejer Otto Nielsen Guldborghave. Uddannet frugtavler og slog sig ned i Nordsjælland hvor han arbejdede inden for faget
 
Række II nr. 4
Arne Jørgensen, bror til Række
I nr. 18
Toni Jørgensen, Vigsnæsvej hvor forældrene havde et jordstykke med gartneri
Række II nr. 5
Villy Studsgård Larsen, bror til Række I nr. 1
Jørgen Studsgård Larsen
Række II nr. 6
Preben Otto, Parkvej 5 (nu Strandvænget) i Guldborg, søn af savskærer på Guldborg Savværk Poul Evald Otto
. Død 17. august 2007
Række II nr. 7
Leo Hansen, søn af arbejdsmand ved amtet Od Jens Peter Hansen og skole-Agnete i Spurvestræde i et hus, faderen havde bygget. Leo flyttede til København og kørte taxa.
 
Række II nr. 8
Preben Nielsen, søn af Hans Nielsen, mælke-Hans, Guldborgvej 215, Postholderens Sted. Udlært tømrer hos Hartman Pedersen og arbejdede bl.a. i Thailand for finerfabrikken i Orehoved
 
Række II nr. 9
Finn Pedersen, yngste søn af Julius Petersen, elektriker hos installatør Bahne, Guldborgvej 270. Familien boede til leje i købmandsgårdens tidligere krostue, Guldborgvej 237. Moderen, Jenny Pedersen, havde 5-6 børn. Udlært hos smede-Gunner i Majbølle. Rejste senere til Canada.
 
Række II nr. 10
Ib Mikkelsen, bror til Række
I nr. 9 Anni Mikkelsen og Række III nr. 3
Solvej Mikkelsen, Spurvestræde 27, søn af skovarbejder Christian Mikkelsen og Marie, kogekone, som havde 7 børn
Række II nr. 11
Inger Christensen, datter af slagter Fritz Christensen, som byggede Guldborgvej 296. Gift med en smed eller mekaniker i Nyråd
Række II nr. 12
Eva Otto Nielsen, kaldet Sus, søster til Række
II nr. 3 Jens Otto Nielsen og Række III nr. 10
Vibeke Otto Nielsen, datter af plantageejer Otto Nielsen Guldborghave. Uddannet lærer
Række II nr. 13
Ulla Petersen, faderen fyrbøder på Guldborg Savværk, boede Guldborgvej 239
Række II nr. 14
Nina Kubel, hvis far, Sigvald Kubel havde bageriet Skandinavien, Guldborgvej 187. Gift med Række
I nr. 8
Jørgen Ib Johansen og flyttede til Ålborg
 
Række II nr. 15
Solveig Pedersen, søster til Række
I nr. 12 Charly Schier Pedersen, datter af den lille skomager i Soesmarke, Marius Pedersen, sko-Marius.
Række II nr. 16
Ruth Christensen, datter af Verner Christensen, smede-Verner, Guldborgvej 183. Gift med Ole Hansen fra Sakskøbing. Hendes søn er angiveligt en kendt golfspiller
Række II nr. 17
Birte Jensen, søster til Række
IV nr. 7 Lynge Jensen, datter af Helga og Karl Jensen, som drev Soesmarke Gartneri på Guldborgvej
Række II nr. 18
Gertrud Tambour f. 1939, datter af Poul Tambour, som købte den gamle brugs Guldborgvej 306. Udlært på Maribo Amtstue, ansat på Amtstuen i Slagelse og Amtstuen i Hillerød, hvor hun blev gift med en civilingeniør med hvem hun fejrede guldbryllup i 2010
       
Række II nr. 19
Mette Schmidt, datter af skovrider på Oreby, Schmidt, boede i skovridergården på Vigsnæsvej. Uddannet laborant, har boet i Schweiz og Chile, nu i Måløv, fraskilt, pensionist.

Har som gift haft et andet navn og skiftede i 1989 til min farmors fødenavn Lander.
vh M.L.

Række II nr. 20
Førstelærer Frode Hansen
       
    Række III      
Række III nr. 1
Helle Vibeke Larsen (f. 1942 i Hjelm), datter af Ejner Larsen, ansat hos kornfirmaet A. Nielsen & Co. i Guldborg F. Familien boede i Villa Anna, Guldborgvej 300 og flyttede senere til Majbølle. Arbejdede bl.a. hos slagter Brendstrup i Majbølle og Slagter Frits Christensen i Guldborg. Gift med købmand i Vallensbæk

 
Række III nr. 2
Tove Nielsen, født i Vigsnæs 1941 som datter af arbejdsmand Ernst Johannes Christiansen og Magna Rigmor Ester f. Pedersen, bortadopteret 1947 til savværksarbejder Anton Edvard Nielsen og Karen Johanne, f. Rasmussen, Strandvej 13 i Guldborg. Uddannet ved politiet i 1968 som den femte kvindelige betjent i landet. Kriminalassistent i Helsingør og Vordingborg samt drabsafdelingen i København med speciale i volds- og sædeligheds-kriminalitet. Kendt som forfatter til en lang række digte, sange, (kriminal)romaner og noveller, som hun udgav sideløbende med 37 års tjeneste ved politiet. Død 2009.
 
Række III nr. 3
Solvej Mikkelsen, søster til Række
I nr. 9 Anni Mikkelsen og Række II nr. 10 Ib Mikkelsen, Spurvestræde 27, datter af skovarbejder Christian Mikkelsen og Marie, kogekone, som havde 7 børn
Række III nr. 4
Lissie Jensen, datter af savværksejer Ingvar Jensen, Vigsnæsvej. Det er muligvis hende, der flyttede til Vancouver i Canada
Række III nr. 5
Lykke Larsen,  kusine til Række
III nr. 6 Anny Larsen, faderen savværksarbejder
Række III nr. 6
Anny Larsen, kusine til Række III nr. 5
Lykke Larsen, faderen var blind. De boede i et gammelt hus i Soesmarke lidt ud ad Vigsnæsvej. Det er pænt restaureret nu.

 
Række III nr. 7
 
Række III nr. 8

 
Række III nr. 9
 
Række III nr. 10
Vibeke Otto Nielsen, kaldet Lone, søster til Række II nr. 3 Jens Otto Nielsen og Række II nr. 12 Eva Otto Nielsen, datter af plantageejer Otto Nielsen Guldborghave.
 
Række III nr. 11
Annemarie Børsen Pedersen, datter af gårdejer Claus Børsen Pedersen, Stenshøj, Soesmarke, uddannet lærer, cand.pæd. og ph.d.
Række III nr. 12
Bodil Nielsen, søster til Række
II nr. 8
Preben Nielsen, datter af Hans Nielsen, mælke-Hans, Guldborgvej 215, Postholderens Sted. Realeksamen fra den Private Realskole i Sakskøbing, uddannet på politikontoret samme sted, kom på politikontor i Grønland, var i England en tid og flyttede så til Sydney i Australien, hvor hun blev gift.
 
 
Række III nr. 13
Merete Hansen, Soesmarke, datter af forpagter Hansen Guldborghøj (under Guldborghave), nu nedlagt, placeret mellem centralskolens sportsplads og sundet.
 
Række III nr. 14
 
Række III nr. 15
Sonja Christensen, boede i Soesmarke på hjørnet af Guldborgvej og Vigsnæsvej, hvor der var brødudsalg
Række III nr. 16
 
Række III nr. 17
 
 
    Række IV      
Række IV nr. 1
Felix Larsen
 
Række IV nr. 2
 
Række IV nr. 3
Henning Jørgensen
, søn af brugsuddeler Peter Jørgensen, Guldborg Brugs, Guldborgvej 189. Uddannet lærer
Række IV nr. 4
Keld Nielsen, boede Sundvej 2, søn af arbejdsmand Magnus Nielsen, som i 1954 byggede hus på Parkvej 12 (nu Strandvænget)
 
Række IV nr. 5
Svend Åge Jensen
Række IV nr. 6
Arne Larsen, hvis far, Freddy Larsen, store Freddy, byggede hus på Guldborgvej 254.
Række IV nr. 7
Lynge Jensen, bror til Række
II nr. 17 Birte Jensen, søn af Helga og Karl Jensen, som drev Soesmarke Gartneri på Guldborgvej
Række IV nr. 8
Poul Erik Christensen, Guldborgvej, faderen chauffør hos Oluf Larsen, Fælesflid
Række IV nr. 9
 
Række IV nr. 10
Ole Johansen, enægget tvilling til Række
IV nr. 11
Per Johansen og bror til Række
I nr. 8
Jørgen Ib Johansen, søn af hotelejer Knud Johansen,  Prins Valdemar. Udlært tømrer, senere flyttet til Roskilde
Række IV nr. 11
Per Johansen, enægget tvilling til Række
IV nr. 10 Ole Johansen og bror til Række I nr. 8 Jørgen Ib Johansen, søn af hotelejer Knud Johansen,  Prins Valdemar. Udlært mekaniker og flyttede til Roskilde
Række IV nr. 12
Søren Eske Jensen bror til Række
I nr. 13 Kirsten Jensen, boede Skovvej 19 (nu Bøgevej), som faderen, vognmand Thorvald Jensen, byggede i 1940. Til ejendommen hørte en frugtplantage, hvor de almennyttige boliger nu ligger. Søren havde i mange år et bogbinderi i Horsens. Død maj 2011
     
Række IV nr. 13
Lars Erik Bornebusch, bror til Række I nr. 16 Anne Soffy Bornebusch, søn af Esther og Carl Bornebusch, som byggede Egevej nr. 8. Carl sad på kontoret på tæppefabrikken. Lars er bosiddende i England 2012
Række IV nr. 14
Keld Jensen. Boede på Majbøllevej i Soesmarke
Række IV nr. 15
Carl Petersen, bror til Række
II nr. 1
Jørgen Dan Petersen, boede Nyvej 10 "Ydun", søn af Carlo Petersen, kaldet ægmanden, fordi han opkøbte æg på gårdene.
     

 

 
Fjelde Skole 1927
Frem Saks.
1918/19
Gymnastik-hold  1920
Hjelm Skole 1945
Hjelm Skole 1948
Hjelm Skole 1951
Hjelm Skole 1954
Kalø Skole 1903-04
Kalø Skole 1941
Kalø Skole 1952
Kalø Skole 1955
Kalø Skole 1958
Kalø Skole 1959
Nr. Radsted Skole 1925
Nr. Radsted Skole 1932
Majbølle Skole 1936
Majbølle Skole 1941
Majbølle Skole 1954
OrebySkole
1948-49
Rørbæk Skole 1932
Rørbæk Skole 1935
Rørbæk Skole 1938
Rørbæk Skole 1947
Rørbæk Skole 1949
Rørbæk Skole 1950
Rørbæk Skole 1954
Rørbæk Skole 1959
Borger-skolen 1938
Borger-skolen 1950
Borger-skolen 1953
Borger-skolen 1955
Saksk.priv,
Realsk.1947
Saksk.priv,
Realsk.1951
Sakskøbing Realsk.1953
Sakskøbing Realsk.1955
Sakskøbing Realsk.1958
Sakskøbing Realsk.1958
Soesmarke Skole 1912
Soesmarke Skole 1938
Soesmarke Skole 1941
Soesmarke Skole 1946
Soesmarke Skole 1950
Soesmarke Skole 1954
Soesmarke Skole 1957
Taars Skole 1955
Taars Skole 1958
Vigsnæs Skole 1941
Vigsnæs Skole 1947
Medlemsliste

 

 

Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv 
Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing
Telefon 54 70 56 04
post@saxarkiv.dk
Åbningstid: Torsdage kl. 15-18
- eller efter aftale
Lise Autzen, arkivformand
Ulla Petersen, arkivleder
Niels Nordby Christensen
webmaster@saxarkiv.dk
Copyright © 2008-2019 
All rights reserved