Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv                              - Guldborgsund kommune

 
Forsiden
Arkivalier
Støvmiderne
Efterlysning
Arkivnyt
 
 
Intern
Medlemsliste
 

Soesmarke Skole 1946

Billedet er i digital form givet til Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv af Bent Tambour juli 2011
Opdateret 28. december 2016

Send en mail til
webmaster@saxarkiv.dk
hvis du har oplysninger om personerne på billedet.

Husk at skrive i emnefeltet:
Soesmarke Skole 1946

Række I: nr. 1 Frode Hansen, førstelærer
nr. 2 Metha Markussen, lærerinde
nr. 3
Bent Kuno Leo Kruse Larsen
nr. 4
Sven-Aage Børsen
nr. 5
Frede Schier Christiansen
nr. 6 Ole Pedersen
nr. 7
Kaj Helge Hansen
nr. 8
Jørgen Hansen
nr. 9
Marius Vestergaard
nr. 10
Johannes Juliussen
nr. 11
Erik Johannes Rasmussen
nr. 12
Kaj Aage Petersen
Række II: nr. 1 Ruth Jakobsen
nr. 2 Aase Christensen
nr. 3
Bent Olsson
nr. 4
Arne Rasmussen
nr. 5 Børge Munk
nr. 6 Poul Pedersen
nr. 7 Arne Mikkelsen
nr. 8
Leif Panton
nr. 9
Karl Mikkelsen
nr. 10
Villy Pedersen
nr. 11
Knud Jensen
Række III: nr. 1 Inge Jakobsen
nr. 2 Bodil Tambour
nr. 3 Bente Rasmussen
nr. 4
Jytte Hvid
nr. 5
nr. 6 Erna Mikkelsen
nr. 7 Jytte Olsen
nr. 8
Grete Frederiksen
nr. 9
Bente Olsen
nr. 10
Paula Hansen
nr. 11
Birgitte Marie Larsen
nr. 12 Ida Ohlsson
nr. 13
Sonja Børsen Pedersen
nr. 14
nr. 15
Lilly Pedersen
Række IV: nr. 1
nr. 2 Knud Vestergaard
nr. 3
Annie Mikkelsen
nr. 4

nr. 5 John Petersen
nr. 6
nr. 7 Charly Schier Pedersen
nr. 8
Kirsten Jensen
nr. 9
nr. 10
Lya Christensen
nr. 11
nr. 12
Edith Onyszczak
nr. 13
nr. 14
nr. 15

nr. 16
Birthe Mainz Nielsen
nr. 17
Grethe Hildebrandt Nilsen

Kilder: Bent Tambour, Række I nr. 9 Marius Vestergaard, Række I nr. 4 Sven-Aage Børsen, Række II nr. 4 Arne Rasmussen, Række IV nr. 16 Birthe Mainz Nielsen, nu Thorsen, Række II nr. 3 Bent Olsson samt Jan Pedersen og Ole Schier Christiansen

 


Soesmarke Skole opført 1917. Postkort fra 1920'erne
 

Opdateret 28. december 2016
    Række I      
Række I nr. 1
Førstelærer Frode Hansen
Række I nr. 2
Metha Markussen, lærerinde
 
Række I nr. 3
Bent Kuno Leo Kruse Larsen, søn af vognmand "Fællesflid" i Soesmarke Oluf Leon Larsen og Christiane Hansine Christensen. Alle faderens lastvogne var dansk produccerede af mærket "Triangel".
Række I nr. 4
Sven-Aage Børsen, søn af frugtavler Anders Børsen og Valborg Børsen. Spurvestæde 16, Soesmarke (den gamle Soesmarke Skole). Bror til Helge Børsen, som blev uddannet automekaniker. Sven-Aage overtog frugtplantagen efter forældrene. Blev i 1958 gift med Ingrid Petersen fra Hjelm. Bor i dag på Bøgevej i Guldborg.
Død februar 2015
 
Række I nr. 5
Frede Schier Christiansen, bror til Række IV nr. 7
Charly Schier Pedersen, søn af Ellen Schier Christiansen, som blev gift med den lille skomager i Soesmarke, Marius Pedersen, sko-Marius. Fik violinundervisning hos førstelærer Frode Hansen
Blev maskinmester og døde i Svendborg i 2003
Række I nr. 6
Ole Pedersen, bror til Række III nr. 15 Lilly Pedersen, Række II nr. 6 Poul Pedersen og Række II nr. 10 Villy Pedersen. Faderen, Julius Pedersen, var elektriker hos installatør Bahne, Guldborgvej 270. Familien boede til leje i købmandsgårdens tidligere krostue, Guldborgvej 237. Moderen, Jenny Pedersen, havde 5-6 børn. Emigrerede til Canada og var bl.a. fisker
 
Række I nr. 7
Kaj Helge Hansen, søn af skovløber Hans Oluf Hansen og Antonia Krzystofinska, de boede i skovløberhuset Guldborgvej 190. Lærling hos smeden i Soesmarke
 
Række I nr. 8
Jørgen Hansen. Boede i fodermesterhuset på Vigsnæsvej ved gadekæret. Faderen var fodermester hos gårdejer Claus Børsen Pedersen
Række I nr. 9
Marius Vestergaard, bror til Række IV nr. 2 Knud Vestergaard. Hans far, Thorvald Vestergaard, havde rutebilen over Lolland til Nykøbing. Arbejdsdreng hos mekaniker og smedemester Verner Christensen i Guldborg. Familien flyttede til Kalundborg, hvor faderen var  stationsleder i Zone Redningkorpset samt forpagter og ejer af bygningerne 1951-1960. Lærling og maskinarbejder på Motorfabrikken Bukh i Kalundborg. Raffinaderiassistent senere driftsleder på Danmarks første olieraffinaderi Weedol senere Esso og Statoil. Konsulent ved flere raffinaderier og petrokemiske anlæg
.
Række I nr. 10
Johannes Juliussen, søn af fhv. købmand Peter Juliussen og Karen Marie Klausen. Boede hos Tømrer Olsen i Soesmarke
Række I nr. 11
Erik Johannes Rasmussen, søn af savskærer Valdemar Rasmussen og Ragel Hansine Jørgensen. Moderen drev pensionat på Strandvej.
Uddannet typograf.
Række I nr. 12
Kaj Aage Petersen, bror til Række IV nr. 5 John Petersen, boede Strandvej 10, faderen Aage Viktor Petersen var tækkemand.
    Række II      
Række II nr. 1
Ruth Ragnhild Jakobsen, søster til Række
III nr. 1
Inge Rodith Rosa Jakobsen, datter af Karl Erland Jakobsen og hustru Agnes Kristine Mikkelsen Spurvestræde 15.
Række II nr. 2
Aase Christensen, datter af toldbetjent O. J. Christensen. Boede Skovvej 6 (nu Bøgevej). Bosat i Sengeløse
 
Række II nr. 3
Bent Olsson, søn af Johannes Olsson, som  havde plantagen ved siden af smeden
fra. landevejen ned til Alfred Ohlssons (ikke i familie) plantage ved skoven.i Guldborg
Række II nr. 4
Arne Rasmussen, søn af rutebil-Rasmussen. boede indtil 1954 på Guldborgvej 322. Flyttede i 1954 til et nybygget hus på hjørnet af Guldborgvej og Skovvej hvor der blev etableret en Gulftank. Arne blev ansat i daværende Landmandsbanken, blev Norsk Konsul i Vestsjælland og blev pensioneret som centerfilialdirektør i  Korsør.
 
Række II nr. 5
Børge Munk, boede Nyvej, faderen Thorkild Munk var formand for arbejdsmændene på Guldborg Savværk
Række II nr. 6
Poul Pedersen, bror til Række
I nr. 6 Ole Pedersen, Række III nr. 15 Lilly Pedersen og Række II nr. 10
Villy Pedersen. Faderen, Julius Pedersen, var elektriker hos installatør Bahne, Guldborgvej 270. Familien boede til leje i købmandsgårdens tidligere krostue, Guldborgvej 237. Moderen, Jenny Pedersen, havde 5-6 børn.
 
Række II nr. 7
Arne Mikkelsen, bror til Række
IV nr. 3
Annie Mikkelsen, Række
II nr. 9 Karl Mikkelsen og Række III nr. 6 Erna Mikkelsen. Boede i Spurvestræde nede ved skoven. Forældre var Marie og Christian Mikkelsen
 
Række II nr. 8
Leif Panton, søn af Ellen Panton, boede i villa "Home" på Skovvej. Ellen Panton var fraskilt, drev en mindre forretning i det gamle mejeri i Guldborg, hvor der blev solgt ugeblade garn mm. Leifs storebror var den berømte møbelarkitekt Verner Panton, der voksede op hos faderen på Fyn
 
Række II nr. 9
Karl Mikkelsen, bror til Række IV nr. 3
Annie Mikkelsen, Række
II nr. 7
Arne Mikkelsen og Række
III nr. 6 Erna Mikkelsen. Boede i Spurvestræde nede ved skoven. Forældre var Marie og Chrstian Mikkelsen
 
Række II nr. 10
Villy Pedersen, bror til Række
I nr. 6 Ole Pedersen, Række III nr. 15 Lilly Pedersen og Række II nr. 6 Poul Pedersen. Faderen, Julius Pedersen, var elektriker hos installatør Bahne, Guldborgvej 270. Familien boede til leje i købmandsgårdens tidligere krostue, Guldborgvej 237. Moderen, Jenny Pedersen, havde 5-6 børn.
 
Række II nr. 11
Knud Jensen, bror til Række
IV nr. 8 Kirsten Jensen og søn af Helga og Karl Jensen som havde Soesmarke Gartneri på Guldborgvej i Soesmarke
 
 
    Række III      
Række III nr. 1
Inge Rodith Rosa Jakobsen, søster til Række
II nr. 1
Ruth Ragnhild Jakobsen, datter af Karl Erland Jakobsen og hustru Agnes Kristine Mikkelsen Spurvestræde 15
Række III nr. 2
Bodil Tambour, f. 1935, datter af Poul Tambour, som købte den gamle brugs Guldborgvej 306
Række III nr. 3
Bente Rasmussen, faderen var skrædder, boede til leje Guldborgvej 340
 
Række III nr. 4
Jytte Hvid. Boede på Guldborgvej ved siden af Soesmarke Gartneri. Datter af Karl Hvid
Række III nr. 5
 
Række III nr. 6
Erna Mikkelsen, søster til Række IV nr. 3 Annie Mikkelsen, Række II nr. 7 Arne Mikkelsen og Række II nr. 9 Karl Mikkelsen. Boede i Spurvestræde nede ved skoven. Forældre var Marie og Chrstian Mikkelsen
 
Række III nr. 7
Jytte Olsen, tvilling til Række
III nr. 9 Bente Olsen. Familien boede Engvej 3, som faderen, tømrer Poul Olsen byggede i 1930'erne. Flyttede i 1947 til Skovvej 1 (nu Bøgevej), som han også byggede
 
Række III nr. 8
Grete Frederiksen, boede i et af de oprindelige stråtækte bindingsværkshuse mellem Guldborgvej 179 og 183. Faderen havde frugttræer og drev gartneri på grunden bag huset helt op til skoven. Grete blev gift med en lærer i Sakskøbing
 
Række III nr. 9
Bente Olsen, tvilling til Række
III nr. 7 Jytte Olsen. Familien boede Engvej 3, som faderen, tømrer Poul Olsen byggede i 1930'erne. Flyttede i 1947 til Skovvej 1 (nu Bøgevej), som han også byggede
Række III nr. 10
Paula Hansen
datter af arbejdsmand ved amtet Od Jens Peter Hansen og skole-Agnete i  Spurvestræde i et hus, faderen havde bygget. Blev gift med en maler i Nykøbing
Række III nr. 11
Birgitte Marie Larsen
datter af Hans Andreas Larsen og Karen Kristine Andreasen,  Soesmarke
 
Række III nr. 12
Ida Ohlsson, en af Alfred Ohlssons seks børn, boede Nyvej 17
 
     
Række III nr. 13
Sonja Børsen Pedersen
datter af Gdr. i Soesmarke Aksel Claus Børsen Pedersen og Agnes Sofie Jensen
 
Række III nr. 14
 
Række III nr. 15
Lilly Pedersen, søster til Række
I nr. 6 Ole Pedersen, Række II nr. 6 Poul Pedersen og Række II nr. 10 Villy Pedersen. Faderen, Julius Petersen, var elektriker hos installatør Bahne, Guldborgvej 270. Familien boede til leje i købmandsgårdens tidligere krostue, Guldborgvej 237. Moderen, Jenny Pedersen, havde 5-6 børn.
 
     
    Række IV      
Række IV nr. 1

 
Række IV nr. 2
Knud Vestergaard, bror til Række I nr. 9 Marius Vestergaard. Hans far, Thorvald Vestergaard, havde rutebilen over Lolland til Nykøbing. Familien flyttede til Kalundborg, hvor faderen var  stationsleder i Zone Redningkorpset samt forpagter og ejer af bygningerne 1951-1960. Uddannet Klejnsmed, senere Fabrikant og ejer af Jerslev Maskinfabrik A/S, som producerede større støvfiltre til industribrug
 
Række IV nr. 3
Annie Mikkelsen, søster til Række III nr. 6 Erna Mikkelsen, Række II nr. 9 Karl Mikkelsen og Række II nr. 7 Arne Mikkelsen. Familien boede i Spurvestræde nede ved skoven. Forældre var Marie og Chrstian Mikkelsen
 
Række IV nr. 4
Helen Hansen. Søster til Række III nr. 10 Paula Hansen, datter af arbejdsmand ved amtet Od Jens Peter Hansen og skole-Agnete i  Spurvestræde i et hus, faderen havde bygget.
Række IV nr. 5
John Petersen, bror til Række
I nr. 12
Kaj Aage Petersen, boede Strandvej 10, faderen Aage Viktor Petersen var tækkemand. Optrådte som sanger i "Gøglervognen" med musikdirektør Egon Madsen. Tog ud at sejle.
Række IV nr. 6
 
Række IV nr. 7
Charly Schier Pedersen, bror til Række I nr. 5 Frede Schier Christiansen, søn af  skomager Marius Pedersen, sko-Marius, i Soesmarke og Ellen Schier Christiansen. Indehaver af dækfirma i Kbh, hvor han også bor
 
Række IV nr. 8
Kirsten Jensen, søster til Række II nr. 11 Knud Jensen. datter af Helga og Karl Jensen som havde Soesmarke Gartneri på Guldborgvej i Soesmarke
 
Række IV nr. 9
 
Række IV nr. 10
Lya Christensen, hvis far var bestyrer af Guldborg Savværk
Række IV nr. 11
 
Række IV nr. 12
Edith Onyszczak, familien boede Guldborgvej 202 i Soesmarke
 
Række IV nr. 13

 
Række IV nr. 14
 
Række IV nr. 15
 
Række IV nr. 16
Birthe Mainz Nielsen, datter af Hans Marius Nielsen og Ketty Nielsen. boede Majbøllevej 2, Soesmarke. Blev selvstændig ejendomsmægler i København
Række IV nr. 17
Grethe Hildebrandt Nilsen
, datter af Anna og Frode Hildebrandt Nielsen. Familien boede i kommunehuset (nedrevet i 1990'erne) i Soesmarke ved siden af gadekæret. Farmoderen var svensk, deraf navnet
 

 

 
Fjelde Skole 1927
Frem Saks.
1918/19
Gymnastik-hold  1920
Hjelm Skole 1945
Hjelm Skole 1948
Hjelm Skole 1951
Hjelm Skole 1954
Kalø Skole 1903-04
Kalø Skole 1941
Kalø Skole 1952
Kalø Skole 1955
Kalø Skole 1958
Kalø Skole 1959
Nr. Radsted Skole 1925
Nr. Radsted Skole 1932
Majbølle Skole 1936
Majbølle Skole 1941
Majbølle Skole 1954
OrebySkole
1948-49
Rørbæk Skole 1932
Rørbæk Skole 1935
Rørbæk Skole 1938
Rørbæk Skole 1947
Rørbæk Skole 1949
Rørbæk Skole 1950
Rørbæk Skole 1954
Rørbæk Skole 1959
Borger-skolen 1938
Borger-skolen 1950
Borger-skolen 1953
Borger-skolen 1955
Saksk.priv,
Realsk.1947
Saksk.priv,
Realsk.1951
Sakskøbing Realsk.1953
Sakskøbing Realsk.1955
Sakskøbing Realsk.1958
Sakskøbing Realsk.1958
Soesmarke Skole 1912
Soesmarke Skole 1938
Soesmarke Skole 1941
Soesmarke Skole 1946
Soesmarke Skole 1950
Soesmarke Skole 1954
Soesmarke Skole 1957
Taars Skole 1955
Taars Skole 1958
Vigsnæs Skole 1941
Vigsnæs Skole 1947
Medlemsliste

 

 

Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv 
Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing
Telefon 54 70 56 04
post@saxarkiv.dk
Åbningstid: Torsdage kl. 15-18
- eller efter aftale
Lise Autzen, arkivformand
Ulla Petersen, arkivleder
Niels Nordby Christensen
webmaster@saxarkiv.dk
Copyright © 2008-2019 
All rights reserved