Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv                              - Guldborgsund kommune

 
Forsiden
Arkivalier
Støvmiderne
Efterlysning
Arkivnyt
 
 
Intern
Medlemsliste
 

Kalø Skole ca. 1904

Billedet er registreret i Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv som B 359

Send en mail til
webmaster@saxarkiv.dk
hvis du har oplysninger om personerne på billedet.

Husk at skrive i emnefeltet:
Kalø Skole ca. 1904

Der har ret tidligt været skole i Kalø. Der vides ikke ret meget om skole nr. 1, udover det var et lille hus, og er det første skolehus, der kendes her.
Den første skoleholder der er nævnt her er
Jens Jørgensen, 1688-1699.
Svend Andersen Grip, 1704- 1718. Christopher Nielsen, -1722.
Erich Jeppesen, 1733-1736.
Simon Andersen, -1738.
Friderich Øhlenschlæger, 1743-1765.
Niels Jacobsen Dahl, er nævnt i 1759
Peder Knudsen, 1765-1769.
Jørgen Pedersen Heye, 1771-1778.
Niels Jacobsen Forbus, 1779-1781.
David Kjeldsen Lundt, -1787.
Johan Christopher Nass, 1787-1796. Christian J. Vesterberg, 1799- 1804.
H. Hansen, 1862-1871.
N. Jensen, 1871-1883.
N. Hansen, 1883-1896.
J. Søegaard, 1896-1901.
Niels Kjeldsen, 1901-1932.
Andersen?, 1932-1938
Lars Kristian Andersen, 1938-1966
Magda Elisabeth Olsen, 1930-1933.
Elisabeth Christiansen, ca. 1935-ca. 1958.

Udfærdiget Nov. 2010 af Bent Jensen, Støvmiderne

Svar fra Pia Christensen 6. november 2010
Jeg startede i 1. kl. i Kalø skole i 1962 så der blev den ikke nedlagt. Der var gymnastiksalen helt nybygget. Jeg har et klassebillede fra 3. kl. i Kalø 1964.
I 1965 skulle vi gå i 4. klasse i Tårs, hvor jeg også har et klassebillede fra, men jeg mener at nogle mindre klasser stadig gik i Kalø, men det sidste er jeg ikke 100% sikker på.

Svar fra Anne Christiansen 13. januar  2013
Jeg har gået i Kalø Skole i årene 1957-62. Der var kun 3 klasser, 1. kl. = 1. og 2. skoleår, 2.kl = 3.-4.-5. skoleår, 3. kl = 6.-7.-skoleår.
Gymnastiksalen var ikke ny, men dog nyere og indeholdt i stueetagen gymnastiksal og et lokale der blev brugt til sang og spisestue. På første sal var sløjdlokale.
Man samarbejdede med Tårs Skole således at alle piger i 6.-7.kl havde husgerning i Tårs og de tilsvarende drenge havde sløjd i Kalø.
Førstelærer var Lars K. Andersen og "den kvindelige" var i disse år meget skiftende fra seminarierne.
Ovennævnte lærerinde Elisabeth Christiansen blev gift Dehn og rejste til Chicago.
Jeg var i den sidste 5.årgang da skolen blev forskole og eleverne overført til Tårs. I hovedbygningen var der 2 klasseværelser mod vejen og på 1. sal lejlighed til anden lærer. Vinkelret herpå førstelærerens bolig og kontor

Svar fra Yrsa Olsen, f. Andersen, den 11. april 2013
Min far, Lars Kristian Andersen, blev ansat ca. 1938, men jeg mener, der var en lærer Andersen før min far.
Med hensyn til gymnastiksalen, er den fra før 1939, der kom min mor til skolen, først som husbestyrerinde og i 1941 blev hun gift med min far L.K. Andersen. Jeg ved det nogenlunde præcist fordi jeg spurgte hende forleden dag, hun lever nemlig endnu, er 95 år - åndsfrisk og bor i egen lejlighed i Ringsted, i nærheden af min yngste søster Ulla.

Svar fra Kurt Larsen juli 2015.
Gymnastiksalen blev bygget i 1939-40, hvor Kurt med familie flyttede til et statshusmansbrug på Langbjerg. Han husker, at håndværkerne ikke var færdige, da han startede i 1. kl. (2. skoleår) i sommeren 1940.

Række I: nr. 1 Niels Kjeldsen, lærer 1901-1927
nr. 2
nr. 3
nr. 4

nr. 5
nr. 6
nr. 7 fru Marie Kjeldsen, f. Torndahl
nr. 8
nr. 9
Række II: nr. 1
nr. 2
nr. 3

nr. 4

nr. 5
nr. 6
nr. 7
nr. 8
nr. 9
nr. 10
Marius Rasmussen
nr. 11
Række III: nr. 1 Runa Rasmussen
nr. 2
nr. 3
nr. 4

nr. 5
nr. 6
nr. 7
nr. 8
nr. 9
nr. 10
nr. 11
Række IV: nr. 1
nr. 2
nr. 3

nr. 4

nr. 5
nr. 6 Niels Peder Brandt
nr. 7
nr. 8
nr. 9
Række V: nr. 1
nr. 2
nr. 3

nr. 4

nr. 5
nr. 6
nr. 7
nr. 8
nr. 9
Række VI: nr. 1
nr. 2 Margrethe Nielsen
nr. 3 Bertha Madsen
nr. 4
Johanne Rasmussen
nr. 5 Dorthea Margrethe Lolle
nr. 6 Olga Hansen
nr. 7
nr. 8
Margrethe Rasmussen
nr. 9
nr. 10
 
Kalø Skole nr. 2 ca. 1901. Skolen er opført 1806 og var skole til 1905
På bagsiden af billedet står en hilsen fra Marie Kjeldsen til smedens kone overfor skolen på dennes 80-årsdag 26. oktober 1903
 

 

Den tredje Kalø Skole 1906-1927 med ribber til gymnastik i skolegården. Den blev opført på samme grund som skole nr. 2. Postkort fra 1920'erne?
 

 

Den fjerde Kalø Skole fra 1927 indtil nedlæggelsen ca. 1966. Ribberne i skolegården er afløst af en gymnastiksal. Bemærk roesporet på Kaløvej. Postkort fra 1962?.

 

 

Opdateret 28. december 2016

 
Række I nr. 1
Lærer Niels Kjeldsen
Række I nr. 7
fru Marie Kjeldsen
  Række II nr. 10
Marius Rasmussen
Række III nr. 1
Runa Rasmussen
Række IV nr. 6
Niels Peder Brandt f. 12/12-1890 i Kalø søn af Karen og Rasmus Brandt, Kalø
Kilde: Jane Nymand f. Brandt
 
           
Række VI nr. 2
Margrethe Nielsen
Række VI nr. 3
Bertha Madsen
Række VI nr. 4
Johanne Rasmussen
Række VI nr. 5
Dorthea Margrethe Lolle f.1891, datter af gårdejer Jens Larsen (købte navnet Lolle i 1906) matr. nr. 12 Kalø By og Christiane Rasmussen. Døde ugift 1935 på Maribo Sygehus efter fald i tærskeværk
Kilde: Mogens Lolle Laursen, Ølstykke
Række VI nr. 6
Olga Hansen
Række VI nr. 8
Margrethe Rasmussen

Niels og Marie Kjeldsen, årstal ukendt, Sendt til arkivet i digital form af Arne Krath, Krarup, august 2014
Foto: E. Møller, Frederiksborggade 37, København
Niels Kjeldsen Nielsen, f. 12.7. 1866 i Langå ved Randers
Gift med Mette Marie Thorndahl i Engbjerg Kirke 31.1. 1893.

Mette Marie Thorndahl, f. 8.12. 1870 i  Engbjerg syd for Lemvig.
To døtre: Rigmor Kirstine f. 1896 og Ingrid Benedikte f. 1903
Mette Marie Nielsen døde 13. april 1917 i Kalø Skole.

Niels Kjeldsen blev gift anden gang med lærerinde Maren Madsen, Tårs (f. 23.3 1881 i Systofte) 24.12. 1918 i Nykøbing F. Kirke
To sønner: Tvillingerne Vagn Jørgen og Niels Øjvind, f. 1920

 

 
Fjelde Skole 1927
Frem Saks.
1918/19
Gymnastik-hold  1920
Hjelm Skole 1945
Hjelm Skole 1948
Hjelm Skole 1951
Hjelm Skole 1954
Kalø Skole 1903-04
Kalø Skole 1941
Kalø Skole 1952
Kalø Skole 1955
Kalø Skole 1958
Kalø Skole 1959
Nr. Radsted Skole 1925
Nr. Radsted Skole 1932
Majbølle Skole 1936
Majbølle Skole 1941
Majbølle Skole 1954
OrebySkole
1948-49
Rørbæk Skole 1932
Rørbæk Skole 1935
Rørbæk Skole 1938
Rørbæk Skole 1947
Rørbæk Skole 1949
Rørbæk Skole 1950
Rørbæk Skole 1954
Rørbæk Skole 1959
Borger-skolen 1938
Borger-skolen 1950
Borger-skolen 1953
Borger-skolen 1955
Saksk.priv,
Realsk.1947
Saksk.priv,
Realsk.1951
Sakskøbing Realsk.1953
Sakskøbing Realsk.1955
Sakskøbing Realsk.1958
Sakskøbing Realsk.1958
Soesmarke Skole 1912
Soesmarke Skole 1938
Soesmarke Skole 1941
Soesmarke Skole 1946
Soesmarke Skole 1950
Soesmarke Skole 1954
Soesmarke Skole 1957
Taars Skole 1955
Taars Skole 1958
Vigsnæs Skole 1941
Vigsnæs Skole 1947
Medlemsliste

 

 

Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv 
Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing
Telefon 54 70 56 04
post@saxarkiv.dk
Åbningstid: Torsdage kl. 15-18
- eller efter aftale
Lise Autzen, arkivformand
Ulla Petersen, arkivleder
Niels Nordby Christensen
webmaster@saxarkiv.dk
Copyright © 2008-2019 
All rights reserved