Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv                              - Guldborgsund kommune

 
Forsiden
Arkivalier
Støvmiderne
Efterlysning
Arkivnyt
 
 
Intern
Medlemsliste
 

Soesmarke Skole 1941

Billedet er udlånt til Sakskøbing lokalhistoriske Arkiv af Bent Tambour januar 2011

Send en mail til
webmaster@saxarkiv.dk
hvis du har oplysninger om personerne på billedet.

Husk at skrive i emnefeltet:
Soesmarke Skole 1941

Række I: nr. 1 Metha Markussen, lærerinde
nr. 2 Mogens Lindhardt Rasmussen
nr. 3 Kaj Petersen/Larsen
nr. 4
Niels Erik Christiansen
nr. 5 Freddy Larsen
nr. 6 Poul Petersen
nr. 7 Ole Ohlsson
nr. 8
Per Petersen
nr. 9
Karl Rasmussen
nr. 10
Førstelærer Jensen
nr. 11
Frøken Dam
Række II: nr. 1 Inge Simonsen
nr. 2 Ingrid Hansen
nr. 3
Ulla Jensen
nr. 4
Ingrid Ohlsson
nr. 5 Yrsa Koch
nr. 6 (Dor)Thea Holm
nr. 7 Tove Iversen
nr. 8
Rita Svensson
nr. 9
Edith Hansen
nr. 10
Ruth Metha Larsen
nr. 11
Ruth Larsen
Række III: nr. 1 Grethe Jensen
nr. 2 Anna Neble
nr. 3 Lilly Hansen
nr. 4
Lonny Hansen?
nr. 5 Karen Pedersen
nr. 6 Ulla Christensen
nr. 7 Inger Christiansen
nr. 8
Aase Jensen
nr. 9
Lis Johansen
nr. 10
Tove Nielsen
nr. 11
Joe Ottosen

nr. 12
Grethe Nielsen
Række IV: nr. 1 Frank Larsen
nr. 2 Hans Rasmussen
nr. 3
Bent Hansen
nr. 4
Kelvin Larsen
nr. 5 Karl Ohlsson
nr. 6 Bent Tambour
nr. 7 Jens Tambour
nr. 8
Palle Rasmussen
nr. 9
Asger Larsen

Kilde: Bent Tambour
Opdateret 28. december 2016


Soesmarke Skole opført 1917. Postkort fra 1920'erne

 

 

 


Soesmarke Skole udvidet og omdøbt til Guldborgland Centralskole 1958. Nedlagt 2011. Foto fra 1980

Opdateret 28. december 2016
    Række I      
Række I nr. 1
Metha Markussen, lærerinde
Række I nr. 2
Mogens Lindhardt Rasmussen, søn af gårdejer Poul Rasmussen, Guldborgvej 137, landbrugsud-dannet og forvalter på Wilhelmsdal, senere på hønseri i Radsted
Række I nr. 3
Kaj Petersen/Larsen, frisør-Kaj, adoptivsøn af forsikringsmand Larsen, som byggede Skovvej 29 (nu Bøgevej). Udlært frisør, overtog salonen Guldborgvej 191. Dygtig violinspiller
Række I nr. 4
Niels Erik Christiansen, hvis far havde en sølvrævefarm på Skovvej 20 (nu Bøgevej) i Guldborg. Udlært elektriker,  installatør i Guldborg F.
Række I nr. 5
Freddy Larsen, lille Freddy, hvis far, store Freddy, byggede hus på Guldborgvej 254. Bror til Arne Larsen, som nu bor i huset på Savværket. Uddannet tømrer, byggede Skovvej 4 (nu Bøgevej) i Guldborg. Herregårdstømrer på Vennerslund, spillede trompet i postorkestret i Nykøbing F.
 
Række I nr. 6
Poul Petersen, Manser, søn af gårdejer Vilhelm Petersen, Vigsnæsvej 24. Han overtog gården, men døde som 38-årig. Hans søster, Dagny og hendes mand kom hjem og drev gården videre.
 
Række I nr. 7
Ole Ohlsson, boede Nyvej 17, bror til Række II nr. 4 Ingrid Ohlsson og Række IV nr. 5 Karl Ohlsson, i lære i Majbølle Brugs, kommunekasserer i Slemminge, fuldmægtig i teknisk forvaltning i Sakskøbing kommune.
Række I nr. 8
Per Petersen, hans far, Frede Petersen, overtog ruten over Lolland til Nykøbing efter Ottosen. Familien boede i halvdelen af et af de oprindelige, stråtækte bindingsværks-huse, Guldborgvej 270. Faderen blev senere købmand i Brarup
Række I nr. 9
Karl Rasmussen,  boede i kommunehuset (nedrevet i 1990'erne)i Soesmarke ved siden af gadekæret. Skrap til at stange ål fra faderens pram. Døde ung
Række I nr. 10
Førstelærer Jensen
Række I nr. 11
Frøken Dam, seminarieelev i praktik på skolen, datter af lærer Dam fra Vigsnæs
 
    Række II      
Række II nr. 1
Inge Simonsen, faderen forpagtede jorden i Færgemarken med tilhørende stald, der hørte til Købmandsgården. Han kørte desuden mælkerute. Familien boede i den østlige ende af Købmandsgården. Inge blev gift Brogård
Række II nr. 2
Ingrid Hansen, faderen, Oluf Hansen, var skovarbejder, de boede i skovløberhuset Guldborgvej 190. Servitrice hos Rudolf Larsen, Torvet 13 i Sakskøbing. Blev gift med købmand Jørgensens søn i Soesmarke.
Række II nr. 3
Ulla Jensen, søster til Række
III nr. 8 Aase Jensen. Forældrene byggede hus på Skovvej 15 (nu Bøgevej) i Guldborg i 1930'erne. Hun var kokkepige på Guldborghave indtil hun blev gift. Ansat i postvæsenet.
Række II nr. 4
Ingrid Ohlsson, en af Alfred Ohlssons seks børn, Nyvej 17 i Guldborg, søster til Række
I nr. 7 Ole Ohlsson og Række IV nr. 5 Karl Ohlsson. Gift med gartner fra Ålborg, som stod i lære på Guldborghave samtidig med Erling Nielsen.
Række II nr. 5
Yrsa Koch, gift med Asger Hemmingsen, som arbejdede på Nakskov Skibsværft og var fisker. Engvej 5 i Guldborg bygget af hendes far, Albert Koch.
Række II nr. 6
(Dor)Thea Holm, f. 1928, datter af Ferdinand Holm fra Vigsnæsvej 32 overfor Pottemagergården. Hendes bror, Knud Holm, havde frugtplantage her.  Hun og manden byggede hus på Vigsnæsvej 69
 
Række II nr. 7
Tove Iversen, hvis far var arbejdsmand og boede til leje på 1. sal hos fisker Viktor Petersen i det nu nedrevne hus i haven til Guldborgvej 296. Gift med Poul Larsen, Spurvestræde, som arbejdede på savværket i Guldborg og var medlem af sognerådet i Majbølle
Række II nr. 8
Rita Svensson, datter af murer Svensson, Vigsnæsvej 4, blev gift med en smedesvend hos smeden i Soesmarke. Han blev smed i Holeby
Række II nr. 9
Edith Hansen, datter af skovløber Oluf Hansen, som rev et af de oprindelige, stråtækte bindingsværkshuse ned og byggede Guldborgvej 165,
Række II nr. 10
Ruth Metha Larsen, tilflyttet fra købmandshandelen ved Ødegaard på Guldborgvej. Faderen, senere forsikringsmand Larsen, byggede Skovvej 29 (nu Bøgevej). Gift med kommis fra Falster og flyttede til Fyn
Række II nr. 11
Ruth Larsen, hvis mor var meget stolt over at hun var med i filmen Ditte Menneskebarn. Hun var tjenestepige i København hos nogen, der havde med indspilningen at gøre. Søster til Række
IV nr. 1
Frank Larsen
 
    Række III      
Række III nr. 1
Grethe Jensen, født i et lille hus i Spurvestræde på venstre side, faderen var amtsvejmand
Række III nr. 2
Anna Neble, hvis far byggede hus på Nyvej 16. Uddannet barneplejerske i København. Blev gift med en sejlskibsfører fra Odense
Række III nr. 3
Lilly Hansen, familien boede i den ene ende af dobbelthuset Nyvej 11, som faderen og hans svigerfar havde bygget. Faderen, Niels Søren Hansen arbejdede på savværket og byggede senere Parkvej 2 (nu Strandvænget). Hun blev gift med en chauffør fra Lollandsbanen
Række III nr. 4
Lonny Hansen? muligvis en søster til Række
III nr. 3
Lilly Hansen
Række III nr. 5
Karen Pedersen. Faderen, Julius Pedersen, var elektriker hos installatør Bahne, Guldborgvej 270. Familien boede til leje i købmandsgårdens tidligere krostue, Guldborgvej 237. Moderen, Jenny Pedersen, havde 5-6 børn, hvoraf Karen var den ældste. Gift med en radioforhandler i Nr. Alslev
Række III nr. 6
Ulla Christensen, datter af smeden i Soesmarke, gift med en søn fra Ødegårdkøbmanden og flyttede til København
Række III nr. 7
Inger Christiansen, hvis far havde en rævefarm på Skovvej 20 (nu Bøgevej) i Guldborg. Søster til Række
I nr. 4 Niels Erik Christiansen. Gift med frøhandler og bosat i Sydamerika og Frankrig
 
Række III nr. 8
Aase Jensen, søster til Række
II nr. 3
Ulla Jensen, faderen, kaldet Store Peter,  arbejdede på sukkerfabrikken og byggede hus på Skovvej 15 (nu Bøgevej) i Guldborg.
Række III nr. 9
Lis Johansen, Født Guldborgvej 203. Faderen, snedker Aksel Johansen, som byggede Guldborgvej 262. Gift Bredgård og boede i fødehjemmet Guldborgvej 203
Række III nr. 10
Tove Helene Westh Nielsen, hvis far, Leo Nielsen, var tjener på Prins Valdemar og referent for lokalpressen. Søster til Række
III nr. 12 Grethe Nielsen. Hun blev i 1952 gift med postbud Johan Carl Elin Hjorth fra Østerbro København
Række III nr. 11
Joe Ottosen, født i USA. Hendes far, Niels Peter Ottosen, havde en overgang rutebilen over Lolland til Nykøbing. De boede Guldborgvej 175 og rutebilgaragen blev senere omdannet til posthus. Familien flyttede til Nakskov efter besættelsen
Række III nr. 12
Grethe Nielsen, hvis far, Leo Nielsen, var tjener på Prins Valdemar og referent for lokalpressen. Søster til Række
III nr. 10 Tove Nielsen. Hun blev gift med Verner Ibsen fra Vigsnæsvej
 
    Række IV      
Række IV nr. 1
Frank Larsen, bror til Række
II nr. 11
Ruth Larsen, udlært slagter hos Frits Christensen, Guldborgvej 296. Slagtermester i København
Række IV nr. 2
Hans Rasmussen, f. febr. 1931, faderen frisør, skovarbejder og tjener på Prins Valdemar, boede Guldborgvej 215, udlært tømrer hos Reinholdt Olsen i Guldborg sammen med Række
IV nr. 6 Bent Tambour i nabohuset
Række IV nr. 3
Bent Hansen, faderen var kusk for herskabet på Guldborghave og chauffør på lastbilen til grønttorvet. Familien boede i det gamle stråtækte Guldborghave. I lære hos T.H. Jørgensen i Sakskøbing. Senere på finerfabrikken i Orehoved.
Række IV nr. 4
Kelvin Larsen, hans far, Hans Larsen, arbejdede på Guldborghave og var gift med Linea. Forældrene blev skilt og Kelvin flyttede med moderen til Vigsnæs
Række IV nr. 5
Karl Ohlsson, den yngste af Alfred Ohlssons seks børn, boede Nyvej 17, bror til Række
II nr. 4 Ingrid Ohlsson, og Række I nr. 7 Ole Ohlsson, ansat i militæret ved radartjenesten i Jylland, Vedbæk og senest ved Vordingborg.
Række IV nr. 6
Bent Tambour, født dec. 1931, bror til Række
IV nr. 7 Jens Tambour, faderen, Poul Tambour, var postbestyrer og familien boede i den tidligere Brugs Guldborgvej 306. Blev kaldt brilleabe, hvorefter han smed brillerne væk. Tømrer i Guldborg, Han kunne under et interview i januar 2011 huske alle sine skolekammerater.
     
Række IV nr. 7
Jens Tambour, bror til Række
IV nr. 6
Bent Tambour, faderen, Poul Tambour, var postbestyrer og familien boede i den tidligere Brugs Guldborgvej 306.  Udlært elektriker, installatør i Bandholm, elektroingeniør på Nakskov Skibsværft, død 2001
Række IV nr. 8
Palle Rasmussen, den yngste af bager Rasmussens 5 børn, Guldborgvej 187 "Skandinavien". Uddannet finmekaniker og ansat hos Kemp og Lauritsen i mange år
Række IV nr. 9
Asger Larsen, faderen arbejdede på Guldborg Savværk, familien boede Vigsnæsvej 12. Kørte turistbus sydpå, senere vognmand i Vålse
     
           

 

 
Fjelde Skole 1927
Frem Saks.
1918/19
Gymnastik-hold  1920
Hjelm Skole 1945
Hjelm Skole 1948
Hjelm Skole 1951
Hjelm Skole 1954
Kalø Skole 1903-04
Kalø Skole 1941
Kalø Skole 1952
Kalø Skole 1955
Kalø Skole 1958
Kalø Skole 1959
Nr. Radsted Skole 1925
Nr. Radsted Skole 1932
Majbølle Skole 1936
Majbølle Skole 1941
Majbølle Skole 1954
OrebySkole
1948-49
Rørbæk Skole 1932
Rørbæk Skole 1935
Rørbæk Skole 1938
Rørbæk Skole 1947
Rørbæk Skole 1949
Rørbæk Skole 1950
Rørbæk Skole 1954
Rørbæk Skole 1959
Borger-skolen 1938
Borger-skolen 1950
Borger-skolen 1953
Borger-skolen 1955
Saksk.priv,
Realsk.1947
Saksk.priv,
Realsk.1951
Sakskøbing Realsk.1953
Sakskøbing Realsk.1955
Sakskøbing Realsk.1958
Sakskøbing Realsk.1958
Soesmarke Skole 1912
Soesmarke Skole 1938
Soesmarke Skole 1941
Soesmarke Skole 1946
Soesmarke Skole 1950
Soesmarke Skole 1954
Soesmarke Skole 1957
Taars Skole 1955
Taars Skole 1958
Vigsnæs Skole 1941
Vigsnæs Skole 1947
Medlemsliste

 

 

Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv 
Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing
Telefon 54 70 56 04
post@saxarkiv.dk
Åbningstid: Torsdage kl. 15-18
- eller efter aftale
Lise Autzen, arkivformand
Ulla Petersen, arkivleder
Niels Nordby Christensen
webmaster@saxarkiv.dk
Copyright © 2008-2019 
All rights reserved