Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv                              - Guldborgsund kommune

 
Forsiden
Arkivalier
Støvmiderne
Efterlysning
Arkivnyt
 
 
Intern
Medlemsliste
 

Soesmarke Skole 1938

Billedet er udlånt til Sakskøbing lokalhistoriske Arkiv af Bent Tambour, Guldborg, januar 2011

Opdateret 28. december 2016

Send en mail til
webmaster@saxarkiv.dk
hvis du har oplysninger om personerne på billedet.

Husk at skrive i emnefeltet:
Soesmarke Skole 1938

Række I: nr. 1 Metha Markussen, lærerinde
nr. 2 Ingrid Hansen
nr. 3
Yrsa Koch
nr. 4
Anne Christiansen
nr. 5 Ingrid Ohlsson
nr. 6 Ulla Jensen
nr. 7 Bent Johansen
nr. 8
Erhart Haakonssen
nr. 9
Leif Børsen Pedersen
nr. 10
Freddy Larsen
nr. 11
Hans Neble
nr. 12
lærer
Raahauge, vikar i førstelærerembedet
Række II: nr. 1 Thea Holm
nr. 2 Ella Børsen Pedersen
nr. 3
Dagny Petersen
nr. 4
Irene Ødegaard
nr. 5 Elsie Ottosen
nr. 6 Peter Frederiksen
nr. 7 Frede Koch
nr. 8
Peter Holm
nr. 9
Tage Hansen
nr. 10
Holger Jensen
Række III: nr. 1 Anna Neble
nr. 2 Inger Christiansen
nr. 3 Karen Pedersen
nr. 4
Agnete Rasmussen
nr. 5
nr. 6 Lilly Hansen
nr. 7 Joe Ottosen
nr. 8
Grethe Jensen
nr. 9
Ester Haakonssen
nr. 10
Grethe Nielsen
nr. 11
Ester Ohlsson

nr. 12
Edith Hansen
nr. 13
Rita Svensson
nr. 14
Karen Søderberg
Række IV: nr. 1 Per Petersen
nr. 2
nr. 3
Bent Tambour
nr. 4
Jens Tambour
nr. 5 Karl Rasmussen
nr. 6 Hans Rasmussen
nr. 7 Børge Larsen
nr. 8
Hans Rasmussen
nr. 9
Ole Ohlsson
nr. 10
Kelvin Larsen

Kilder: Bent Tambour, Ole Svensson, Yrsa Koch, gift Hemmingsen, Birgitte Tambour


Soesmarke Skole, Guldborgvej 228, opført 1917. Samtidigt foto
 

  

 
Soesmarke Skole udvidet og omdøbt til Guldborgland Centralskole i 1958. Foto fra 1980

Opdateret 28. december 2016
    Række I      
Række I nr. 1
Metha Markussen, lærerinde
Række I nr. 2
Ingrid Hansen, faderen, Oluf Hansen, var skovarbejder, de boede i skovløberhuset Guldborgvej 190. Servitrice hos Rudolf Larsen, Torvet 13 i Sakskøbing. Blev gift med købmand Jørgensens søn i Soesmarke. Søster til Række II nr. 9
Tage Hansen
 
Række I nr. 3
Yrsa Koch, gift med Asger Hemmingsen, som arbejdede på Nakskov Skibsværft og var fisker. Engvej 5 i Guldborg bygget af hendes far, Albert Koch. Yrsa Koch bekræftede i april 2011 Række IV nr. 3
Bent Tambours oplysninger om skolekammeraterne og tilføjede sine egne.
Række I nr. 4
Anne Christiansen, hvis far havde en rævefarm på Skovvej 20 (nu Bøgevej) i Guldborg. Den ældste søster til Række III nr. 2
Inger Christiansen og elektrikeren i Guldborg F. Niels Erik Christiansen. Uddannet journalist
Række I nr. 5
Ingrid Ohlsson, en af Alfred Ohlssons fem børn, Nyvej 17 i Guldborg, søster til Række III nr. 11 Ester Ohlsson og til Række IV nr. 9 Ole Ohlsson
Række I nr. 6
Ulla Jensen, forældrene byggede hus på Skovvej 15 (nu Bøgevej) i Guldborg i 1930'erne. Hun var kokkepige på Guldborghave indtil hun blev gift. Ansat i postvæsenet.
Række I nr. 7
Bent Johansen, kaldet Gormsen efter eget ønske. Født Guldborgvej 203. Faderen, snedker Aksel Johansen, byggede Guldborgvej 262. Arbejdede som kok i Norge og Sverige, men vendte hjem og åbnede et pølse- og ishus ved fødehjemmet
Række I nr. 8
Erhart Haakonssen, hvis far arbejdede på savværket i Guldborg og byggede hus på Nyvej 14. Bror til Række III nr. 9 Ester Haakonssen. Dansk soldat i Itzehoe, Tyskland og arbejdsmand på Guldborg Savværk Har også arbejdet på Bornholm, i Simrishamn, og i København. Druknede under andejagt fra skydepram
Række I nr. 9
Leif Børsen Pedersen, f. 1930, bror til Række II nr. 2 Ella Børsen Pedersen og søn af gårdejer Claus Børsen Pedersen, Stenshøj, Guldborgvej 224. Overtog gården, da faderen omkom ved en traktorulykke.
Række I nr. 10
Freddy Larsen, hvis far byggede hus på Guldborgvej 254. Bror til Arne Larsen, som nu bor i huset ved Savværket. Uddannet tømrer, byggede Skovvej 4 (nu Bøgevej) i Guldborg. Herregårdstømrer på Vennerslund, fritidsmusiker, dannede byorkester med Hans Neble, Frede Koch og smedens Keld fra Soesmarke. Spillede desuden trompet i postorkestret i Nykøbing F.
 
Række I nr. 11
Hans Neble, hvis far byggede hus på Nyvej 16. Bror til Række III nr. 1 Anna Neble. Arbejdede på en lædervarefabrik i Vordingborg. Fritidsmusiker, dannede byorkester med Freddy Larsen, Frede Koch og smedens Keld fra Soesmarke. Bassist i Storstrøms Symfoniorkester.
Række I nr. 12
lærervikar Raahauge. Både børn og forældre ville gerne have haft ham som førstelærer, men han var nyuddannet og skolekommissionen mente, han havde for lidt erfaring. Senere viceskoleinspektør på Borgerskolen i Maribo
    Række II      
Række II nr. 1
(Dor)Thea Holm, f. 1928, datter af Ferdinand Holm fra Vigsnæsvej 32 overfor Pottemagergården. Hendes bror Knud Holm havde frugtplantage her. Søster til Række II nr. 8 Peter Holm. Hun og manden byggede hus på Vigsnæsvej 69
 
Række II nr. 2
Ella Børsen Pedersen, f. 1928, datter af gårdejer Claus Børsen Pedersen, Stenshøj, Guldborgvej 224. Søster til Række I nr. 9 Leif Børsen Pedersen. Døde ganske ung
Række II nr. 3
Dagny Petersen, f. 1926, datter af gårdejer Vilhelm Petersen, Vigsnæsvej 24. Hun og manden overtog gården, da broderen, Poul Petersen, døde.
Række II nr. 4
Irene Ødegaard, hvis far byggede villa Thordis, Guldborgvej 274. Familien boede ikke længe i byen
Række II nr. 5
Elsie Ottosen, født i USA, søster til Række III nr. 7 Joe Ottosen. Familien kom hjem midt i skoleåret. Hendes far, Niels Peter Ottosen, havde en overgang rutebilen over Lolland til Nykøbing. Familien flyttede til Nakskov efter besættelsen
Række II nr. 6
Peter Frederiksen, søn af gartner Laurits Frederiksen, som boede Guldborgvej 179 i et af de helt gamle, nu nedrevne, husmandssteder. Blev som faderen uddannet gartner på Guldborghave og bestyrede frugtplantagen på Lindegård i Sundby for Guldborghave
   
Række II nr. 7
Frede Koch, bror til Række I nr. 3 Yrsa Koch. Familien boede Engvej 5 i Guldbog. Dannede byorkester med Hans Neble, Freddy Larsen og smedens Keld fra Soesmarke. Spillede Klaver og harmonika. Underviste i harmonikaspil på musikkonservatoriet. Død 2010
 
Række II nr. 8
Holger Holm, boede Guldborgvej 155, hvor hans far, Ferdinand Holm ejede jorden omkring Skovvej (nu Bøgevej) før udstykningen. Flyttede til Vigsnæsvej 32 med familien. Bror til Række II nr. 1 (Dor)Thea Holm og Knud Holm.
Række II nr. 9
Tage Hansen, faderen var skovarbejder, de boede i skovløberhuset Guldborgvej 190.. Bror til Række I nr. 2
Ingrid Hansen
Række II nr. 10
Holger Jensen, født i et lille hus i Spurvestræde på venstre side, blev kaldt Holger Vejmand, fordi faderen var amtsvejmand
   
    Række III      
Række III nr. 1
Anna Neble, hvis far byggede hus på Nyvej 16. Søster til Række
I nr. 11 Hans Neble, Uddannet barneplejerske i København. Blev gift med en sejlskibsfører i Odense
Række III nr. 2
Inger Christiansen, hvis far havde en rævefarm på Skovvej 20 (nu Bøgevej) i Guldborg. Søster til Række
I nr. 4 Anne Christiansen. Gift med frøhandler og bosat i Sydamerika og Frankrig
Række III nr. 3
Karen Pedersen. Faderen var elektriker, familien boede til leje i købmandsgårdens tidligere krostue, Guldborgvej 237. Der var 5-6 børn. Gift med en radioforhandler i Nr. Alslev
 
Række III nr. 4
Agnete Rasmussen, datter af fisker Valdemar Rasmussen og Ragel Jørgensen, boede til leje hos bager Olsens enke i baghuset Guldborgvej 223. Gift med murer fra Næstved
 
Række III nr. 5
 
Række III nr. 6
Lilly Hansen, familien boede Nyvej 11. Faderen arbejdede på savværket og byggede Parkvej 2 (nu Strandvænget). Hun blev gift med chauffør fra Lollandsbanen
Række III nr. 7
Joe Ottosen, født i USA. Familien kom hjem midt i skoleåret. Søster til Række
II nr. 5. Hendes far, Niels Peter Ottosen, havde en overgang rutebilen over Lolland til Nykøbing. Familien flyttede til Nakskov  efter besættelsen
 
Række III nr. 8
Grethe Jensen
Søster til Række
II nr. 10 Holger Jensen, født i et lille hus i Spurvestræde på venstre side over for skolen, faderen var amtsvejmand
Række III nr. 9
Ester Haakonssen, hvis far arbejdede på savværket i Guldborg og byggede huset Nyvej 14. Storesøster til Række
I nr. 8 Erhart Haakonssen. Hendes mand startede som mælkemand i Guldborg, men de søgte snart til København
 
Række III nr. 10
Grethe Nielsen, faderen, Leo Nielsen, var tjener på Prins Valdemar og referent for lokalpressen. Hun blev gift med Verner Ibsen fra Vigsnæsvej
Række III nr. 11
Ester Ohlsson, datter af Alfred Ohlsson Nyvej 17 i Guldborg, søster til Række
I nr. 5 Ingrid Ohlsson og til Række IV nr. 9 Ole Ohlsson. Giftede sig med en bror til sin storesøsters mand i Hanstholm? og startede et Tatoludsalg der
Række III nr. 12
Edith Hansen, datter af skovløber Oluf Hansen, som rev et af de oprindelige, stråtækte bindingsværkshuse ned og byggede Guldborgvej 165,
       
Række III nr. 13
Rita Svensson, datter af murer Svensson, Vigsnæsvej 4, blev gift med en smedesvend hos smeden i Soesmarke. Han blev smed i Holeby
 
Række III nr. 14
Karen Søderberg, faderen var smedesvend
       
    Række IV      
Række IV nr. 1
Per Petersen, hans far, Frede Petersen, overtog rutebilen over Lolland til Nykøbing efter Niels Peter Ottosen. Familien boede i halvdelen af et af de oprindelige, stråtækte bindingsværkshuse, Guldborgvej 270. Faderen blev senere købmand i Brarup
Række IV nr. 2
 
Række IV nr. 3
Bent Tambour, født dec. 1931, netop startet i 1. klasse 6½ år gammel (skoleåret startede 1. april) bror til Række
IV nr. 4 Jens Tambour. faderen, Poul Tambour, var postbestyrer og familien boede i den tidligere Brugs Guldborgvej 306. Han kunne under et interview i januar 2011 huske de fleste af sine skolekammerater, hvoraf kun halvdelen ses på billedet.
 
Række IV nr. 4
Jens Anker Tambour, bror til Række
IV nr. 3
Bent Tambour. faderen, Poul Tambour, var postbestyrer og familien boede i den tidligere Brugs Guldborgvej 306. Udlært elektriker, installatør i Bandholm, elektroingeniør på Nakskov Skibsværft, død 2000
Række IV nr. 5
Karl Rasmussen, bror til Række
IV nr. 6, Hans Rasmussen, boede i kommunehuset (nedrevet i 1990'erne)i Soesmarke ved siden af gadekæret. Døde ung
Række IV nr. 6
Hans Rasmussen, bror til Række
IV nr. 5 Karl Rasmussen, boede i kommunehuset (nedrevet i 1990'erne)i Soesmarke ved siden af gadekæret. Kørt ned og dræbt ved bilulykke i 1990'erne
   
Række IV nr. 7
Børge Larsen, hvis far var blind. De boede i et gammelt hus i Soesmarke lidt ud ad Vigsnæsvej. Det er pænt restaureret nu.
Række IV nr. 8
Hans Rasmussen, f. febr. 1931, faderen frisør, skovarbejder og tjener på Prins Valdemar, boede Guldborgvej 215, udlært tømrer hos Reinholdt Olsen sammen med Række
IV nr. 3 Bent Tambour i nabohuset
Række IV nr. 9
Ole Ohlsson, bror til Række
I nr. 5
Ingrid Ohlsson, boede Nyvej 17, i lære i Majbølle Brugs, kommunekasserer i Slemminge, fuldmægtig i teknisk forvaltning i Sakskøbing kommune.
Række IV nr. 10
Kelvin Larsen, hans far, Hans Larsen, arbejdede på Guldborghave og var gift med Linea. Forældrene blev skilt og Kelvin flyttede til Vigsnæs
   

 

 
Fjelde Skole 1927
Frem Saks.
1918/19
Gymnastik-hold  1920
Hjelm Skole 1945
Hjelm Skole 1948
Hjelm Skole 1951
Hjelm Skole 1954
Kalø Skole 1903-04
Kalø Skole 1941
Kalø Skole 1952
Kalø Skole 1955
Kalø Skole 1958
Kalø Skole 1959
Nr. Radsted Skole 1925
Nr. Radsted Skole 1932
Majbølle Skole 1936
Majbølle Skole 1941
Majbølle Skole 1954
OrebySkole
1948-49
Rørbæk Skole 1932
Rørbæk Skole 1935
Rørbæk Skole 1938
Rørbæk Skole 1947
Rørbæk Skole 1949
Rørbæk Skole 1950
Rørbæk Skole 1954
Rørbæk Skole 1959
Borger-skolen 1938
Borger-skolen 1950
Borger-skolen 1953
Borger-skolen 1955
Saksk.priv,
Realsk.1947
Saksk.priv,
Realsk.1951
Sakskøbing Realsk.1953
Sakskøbing Realsk.1955
Sakskøbing Realsk.1958
Sakskøbing Realsk.1958
Soesmarke Skole 1912
Soesmarke Skole 1938
Soesmarke Skole 1941
Soesmarke Skole 1946
Soesmarke Skole 1950
Soesmarke Skole 1954
Soesmarke Skole 1957
Taars Skole 1955
Taars Skole 1958
Vigsnæs Skole 1941
Vigsnæs Skole 1947
Medlemsliste

 

 

Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv 
Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing
Telefon 54 70 56 04
post@saxarkiv.dk
Åbningstid: Torsdage kl. 15-18
- eller efter aftale
Lise Autzen, arkivformand
Ulla Petersen, arkivleder
Niels Nordby Christensen
webmaster@saxarkiv.dk
Copyright © 2008-2019 
All rights reserved